Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MKiŚ: Piotr Otawski Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (komunikat)

27.02.2024, 19:40aktualizacja: 27.02.2024, 19:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Minister Paulina Hennig-Kloska wręczyła nominację Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska Piotrowi Otawskiemu.

Piotr Otawski jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, ukończył magisterskie studia w zakresie ochrony środowiska. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada wieloletnią praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną.

W 2008 r. był jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowania i wdrożenie kompleksowej reformy prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz zarządzania zasobami przyrody ożywionej.

W latach 2009-2014 zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Reprezentował Polskę na forum Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Konwencja z Espoo), zasiadając w organach Konwencji - jako Przewodniczący Grupy Roboczej, a następnie Przewodniczący Biura Konwencji oraz Przewodniczący Spotkania Stron Konwencji.

W latach 2012-2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

W latach 2014-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody.

Od 2022 r. członek Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich pracującej nad założeniami środowiskowej reformy planowania przestrzennego.

Wieloletni wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim, Uczelni Łazarskiego oraz Collegium Civitas w obszarze prawa ochrony środowiska oraz polityki ochrony środowiska zarówno w aspekcie krajowym, jak i europejskim.

Autor wielu publikacji dotyczących prawa ochrony środowiska oraz procesu inwestycyjnego.

Był założycielem i partnerem w kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie ochrony środowiska.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

ms/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.02.2024, 19:40
Źródło informacji MKiŚ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ