Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiRW: Nieformalna rada ministrów UE ds. rybołówstwa (komunikat)

26.03.2024, 10:38aktualizacja: 26.03.2024, 10:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Sekretarz stanu Jacek Czerniak reprezentował Polskę na posiedzeniu ministrów Unii Europejskiej ds. rybołówstwa. Spotkanie zostało zorganizowane w dniach 24-25 marca 2024 r. w Brugii, w Belgii.

Posiedzenie dotyczyło:

- aspektów, które należy zbadać, aby sektory rybołówstwa i akwakultury mogły sprostać presjom zewnętrznym i wewnętrznym;

- działań na szczeblu UE potrzebnych w kolejnym cyklu instytucjonalnym (2024-2029);

- możliwości większego wykorzystania gromadzenia i przetwarzanie danych, szczególnie dużych zbiorów danych, aby jeszcze bardziej wzmocnić trzy filary zrównoważonego rozwoju.

Polskie wystąpienie

Wiceminister Jacek Czerniak w swoim wystąpieniu podkreślił, że obecna kondycja stad ryb Morza Bałtyckiego, które jest najistotniejszym obszarem połowowym dla polskiej floty rybackiej, jest niepokojąca. Powoduje to konieczność stosowania odpowiednich działań osłonowych i motywacyjnych w celu wspierania rybaków chcących pozostać w branży oraz branży powiązanej.

Polski wiceminister zaznaczył również, że wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego wymaga dążenia do dalszego rozwoju akwakultury, m.in. w obszarach współistnienia morskich farm wiatrowych oraz wykorzystania dostępnych obszarów śródlądowych. Zwiększenie atrakcyjności sektora akwakultury jest niezbędne i możliwe dzięki zapewnieniu ukierunkowanego wsparcia finansowego, ograniczeniu barier administracyjnych, wzmocnieniu konkurencyjności branży, stworzeniu warunków dla rozpoczęcia działalności przez młodych specjalistów i ograniczeniu presji ze strony wyrządzających straty zwierząt rybożernych. W kolejnym cyklu instytucjonalnym UE (2024-2029), niezbędne jest skoncentrowanie się na działaniach, które przyczynią się do wzrostu potencjału produkcyjnego zrównoważonej akwakultury i zarządzania rybołówstwem w oparciu o ekosystem.

Wiceminister Czerniak wskazał również, że aspekt kontynuacji gromadzenia danych pozyskanych od rybaków i hodowców (akwakultury), jest niezbędnym elementem przy podejmowaniu przyszłych decyzji politycznych. Wnioski z gromadzonych danych i analizy naukowej stanowią kluczową podstawę do podejmowania decyzji. Dlatego też, zdaniem wiceministra, należy dążyć do posiadania wiedzy naukowej w zakresie nie tylko aspektów środowiskowych, ale również społecznych i gospodarczych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kblu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.03.2024, 10:38
Źródło informacji MRiRW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ