Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiT: Planowanie przestrzenne: know-how od ekspertów MRiT (komunikat)

26.02.2024, 13:53aktualizacja: 26.02.2024, 17:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Jak w praktyce wygląda wdrażanie planowania przestrzennego po reformie przepisów – to temat serii bezpłatnych szkoleń online dla pracowników gmin prowadzonych przez ekspertów Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W części spotkań udział bierze wiceminister Krzysztof Kukucki.

Plan zagospodarowania przestrzennego - przykład

"Opieramy się na dialogu z samorządami lokalnymi. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia jednostek samorządów terytorialnych w ich wysiłkach, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Wspólnie możemy osiągnąć znaczący postęp w kierunku budowy bardziej zrównoważonych gmin" – podkreśla wiceminister Krzysztof Kukucki.

Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe dokumenty i narzędzia – plan ogólny, sporządzany obligatoryjnie dla całej gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego. Zgodnie z ustawą plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Gminy będą miały na to czas do 1 stycznia 2026 r.

Pomoc dla gmin

Inwestycja realizowana w ramach KPO zapewni wsparcie gminy w przygotowaniu powyższych dokumentów. Przyczyni się jednocześnie do realizacji projektów związanych z m.in. modernizacją infrastruktury, rewitalizacją obszarów miejskich, poprawą dostępności do usług publicznych oraz promocją inwestycji i przedsiębiorczości na terenie gmin.

W ramach KPO MRiT koncentruje się na inicjowaniu i koordynowaniu działań mających na celu stymulowanie rozwoju gmin poprzez dostęp do środków przeznaczonych na zrefundowanie gminom kosztów sporządzenia obligatoryjnych dokumentów planistycznych. Uzupełnieniem tych działań jest wsparcie merytoryczne, polegające na realizacji kursów i szkoleń doskonalących kompetencje samorządowców w zakresie zmian, jakie przyniosła reforma.

Bezpłatne szkolenia

W czasie trwającej właśnie serii bezpłatnych szkoleń, eksperci MRiT omawiają zasady naboru wniosków o finansowe i organizacyjne wsparcie we wdrażaniu planów (inwestycja A1.3.1 w ramach komponentu „Odporność i konkurencyjność gospodarki”). W trakcie webinarów eksperci MRiT wyjaśniają kwestie takie jak:

- zakres działań objętych wsparciem, - ważne terminy, - kryteria wyboru projektów, - poziomy dofinansowania, - niezbędne dokumenty

Terminy kolejnych szkoleń

W najbliższych dniach planowane są szkolenia dla pracowników gmin województw lubuskiego, warmińsko – mazurskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego. Po przeszkoleniu są już gminy z województw śląskiego i lubelskiego. Zaproszenia do udziału w webinarach wszystkie gminy otrzymują bezpośrednio.

Przypominamy, że pracownicy JST oraz wszystkie osoby zainteresowane, mogą też korzystać ze specjalnej bazy wiedzy dotycząca reformy systemu planowania przestrzennego https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/baza-wiedzy-dotyczaca-reformy-systemu-planowania-przestrzennego

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP w likwidacji SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/ drag/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.02.2024, 13:53
Źródło informacji MRiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ