Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiT: Stanowisko PZD zawiera liczne nieścisłości, które mogą wywołać niepotrzebny niepokój użytkowników ogrodów działkowych (komunikat)

15.11.2023, 12:12aktualizacja: 15.11.2023, 13:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

W związku z informacją Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie sytuacji planistycznej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (http://pzd.pl/artykuly/27927/113/Plany-ogolne-zagroza-wiekszosci-ROD.html) Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:1. Stanowisko PZD zawiera liczne nieścisłości, które mogą wywołać niepotrzebny niepokój użytkowników ogrodów działkowych.

2. Zarówno w dotychczasowym systemie prawnym, jak i we wprowadzonym ostatnią nowelizacją planowania przestrzennego, gminy w planach miejscowych mogą rozstrzygać o lokalizacji ogrodów działkowych. Uchwalenie planów ogólnych spowoduje, że rada gminy może dokonać tego rozstrzygnięcia na wcześniejszym etapie. Możliwość przewidywania lokalizacji ogrodów działkowych na etapie planu ogólnego ma na celu m.in. zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury.

3. Przygotowując plan ogólny gminy będą obowiązane uwzględnić kilkadziesiąt uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy. W uzasadnieniu planu ogólnego będzie konieczne przedstawienie przyczyn wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym. Plany ogólne będą poddawane konsultacjom społecznym. Nie jest więc możliwe, żeby wyznaczanie poszczególnych stref następowało pochopnie, bez uwzględnienia ogrodów działkowych w strefach planistycznych.

4. Przygotowując akty prawne Ministerstwo Rozwoju i Technologii bierze pod uwagę stanowiska wszystkich partnerów społecznych. Przedstawiciele działkowców, na zaproszenie Departamentu Planowania Przestrzennego MRiT, spotkali się z urzędnikami ministerstwa, gdzie przedstawili swoje postulaty.

5. MRiT po zapoznaniu się ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych wprowadziło do projektu rozporządzenia ogrody działkowe w kolejnej strefie – wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.11.2023, 12:12
Źródło informacji MRiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ