Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiT: Więcej czasu na zmiany w ZSIN (komunikat)

08.12.2023, 16:54aktualizacja: 08.12.2023, 16:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Rada Ministrów wydała rozporządzenie wydłużające o rok termin dostosowania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach do obowiązujących przepisów prawa.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, przedłożone przez ministra rozwoju i technologii. Przewiduje ono, że Główny Geodeta Kraju powinien dostosować do przepisów prawa zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) do 31 grudnia 2024 roku. Oznacza to wydłużenie obecnego okresu przejściowego o 12 miesięcy.

"System ZSIN ma zwiększyć efektywność pracy urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami. Zautomatyzowana wymiana danych między rejestrami publicznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej to kolejny krok na drodze do zwiększenia stopnia cyfryzacji administracji publicznej" – informuje minister rozwoju i technologii Marlena Maląg.

System ZSIN przyczynia się do zwiększenia oferowanego wachlarza usług realizowanych przez administrację publiczną, jak również usprawnia procesy przez nią realizowane. Budowa sprawnego i nowoczesnego zbioru danych o nieruchomościach służy pełniejszej realizacji polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego. Dodatkowo uściślenie i ujednolicenie prowadzenia systemu informacji o nieruchomościach wpływa pozytywnie na ekonomizację planowania przestrzennego i istotne wzmocnienie ładu przestrzennego na poziomie lokalnym.

Spójne i kompletne dane o nieruchomościach w jednym centralnym repozytorium kopii zbiorów danych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), przyczyniają się do zapewnienia wiarygodności rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości. Nieruchomości są istotnym składnikiem kapitału. W wyniku rozbudowy ZSIN ułatwiony zostanie dostęp do informacji, zawartych w rejestrach publicznych, dotyczących nieruchomościach, oraz nastąpi poprawa aktualności tych informacji na poziomie centralnym.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pif/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.12.2023, 16:54
Źródło informacji MRiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ