Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRPiT: PAIiH i ABSL nawiązały strategiczne partnerstwo pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (komunikat)

20.07.2021, 15:16aktualizacja: 20.07.2021, 15:18

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych podpisały porozumienie o strategicznej współpracy. Oba podmioty będą współpracować w celu pozyskiwania kolejnych inwestycji zagranicznych w obszarze nowoczesnych usług biznesowych pozwalających tworzyć nowe miejsca pracy oraz wspierać rozwój eksportu firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Patronat nad tymi działaniami objęło MRPiT.

Na mocy strategicznej współpracy Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych szczególny nacisk położą na promowanie Polski jako atrakcyjnej lokalizacji wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych oraz firm, które już są obecne w polskiej gospodarce. Istotnymi obszarami współpracy będzie również promocja polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz działania mające na celu pozyskiwanie inwestycji zagranicznych w Polsce wspierających rozwój innowacji.

"Usługi biznesowe to największy sektor w portfelu projektów realizowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Od lat wspieramy inwestorów zagranicznych, którzy chcą otwierać nowe lub powiększać obecnie działające centra usług. Pracujemy nad kolejnymi projektami i jestem przekonany, że ścisła współpraca z ABSL pozwoli nam jeszcze efektywniej wspierać eksport usług oraz pozyskiwać kolejne inwestycje – mówi Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2021” wynika, że w 2020 roku i w pierwszym kwartale 2021 roku w Polsce powstały 74 nowe centra usług. Największy udział w tworzeniu nowych centrów mieli w tym okresie inwestorzy amerykańscy (32,4 proc.), na drugim miejscu pod względem liczby nowych inwestycji znalazły się polskie firmy (17,6 proc.). Kolejne miejsca zajęli inwestorzy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Szwecji, Francji i Hiszpanii, którzy otworzyli więcej niż jedno centrum. Inwestorzy z kolejnych ośmiu krajów otworzyli po jednym centrum. W sumie inwestorzy pochodzili z 17 różnych państw. Na 1602 centra usług biznesowych, które obecnie działają w Polsce, 1078 to centra firm zagranicznych. W sektorze jest zatrudnionych ponad 355 000 osób. Zatrudnienie wzrosło rok do roku o 3,9%, podczas gdy zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw spadło o 2%. Sektor odpowiada obecnie za ponad 3,5% PKB Polski, a wartość eksportu usług kształtuje się na poziomie 22,9 mld USD (wzrost rok do roku o ponad 10%).

"Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest jednym z tych, które - pomimo globalnej pandemii i niepewnej sytuacji makroekonomicznej na świecie - cały czas intensywnie się rozwijają. W Polsce, która należy do jednych z najatrakcyjniejszych miejsc do lokowania inwestycji i świadczenia usług biznesowych, również jest to widoczne. Potwierdzają to najnowsze dane z raportu przygotowanego przez ABSL. Wszelkie działania zwiększające konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej, to znakomita inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki. Dlatego tym bardziej się cieszę, że ABSL podpisał właśnie umowę o strategicznym partnerstwie z PAIiH, a kierowany przeze mnie resort patronuje i wspiera tę inicjatywę – podkreśla Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii."

"Porozumienie zawarte z Polską Agencją Inwestycji i Handlu pozwoli ABSL jeszcze efektywniej wspierać eksport usług biznesowych oraz pozyskiwać kolejne projekty. Pracodawcy sektora tworzą w Polsce już ponad 355 000 miejsc pracy i w ciągu najbliższej dekady liczba ta może się podwoić. Do Polski coraz częściej przenoszone są też globalne role wspierające procesy podejmowania decyzji w największych światowych firmach. Musimy jak najefektywniej wykorzystać wszystkie nasze atuty na arenie międzynarodowej i temu ma służyć nasze partnerstwo. Warto też podkreślić, że przedstawiciele sektora odgrywają dużą rolę w pozyskiwaniu bądź rozszerzaniu inwestycji. W swoich firmach są ambasadorami Polski zabiegając o lokowanie inwestycji w naszym kraju. To niesamowicie cenne wsparcie w stosunku do działań realizowanych przez administrację – podkreśla Jacek Levernes, prezes honorowy ABSL."

Z analizy ABSL „Strategic Foresight in the Business Services Sector 2021”, wynika, że zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w ciągu dekady może się niemal podwoić i osiągnąć poziom 650 000 osób pracujących w sektorze w 2031 roku. Analiza pokazuje też jednoznacznie, że aby tworzyć rozwojowe i dobrze płatne miejsca pracy dzięki inwestycjom, należy w perspektywie długoterminowej zabezpieczyć dostępność pracowników o odpowiednich kompetencjach. Dostosowanie edukacji na jej różnych poziomach oraz rozwiązań systemowych poszerzających kompetencje pracowników do potrzeb innowacyjnego biznesu jest niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ aop/ mmu/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.07.2021, 15:16
Źródło informacji MRiRW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ