Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Powołano Zespół do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego (komunikat)

21.02.2024, 18:59aktualizacja: 22.02.2024, 08:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar, działając na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości (z dn. 9.02 2024 r.) w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego, wskazał następujące osoby:

Dwóch doradców społecznych Prokuratora Generalnego: prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz adwokata Radosława Baszuka; Dwóch przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym: prokurator dr Małgorzatę Szeroczyńską i prokuratora Seweryna Borka; Dwie osoby o niekwestionowanym autorytecie w zakresie nauk prawnych lub stosowania prawa: prof. dr hab. Ewę Gruzę i prok. w st. spocz. Stanisława Iwanickiego. W skład Zespołu wchodzi także, wskazany przez Krajową Izbę Radców Prawnych, radca prawny Zbigniew Tur, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Pracom Zespołu przewodniczy Maria Ejchart, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W skład zespołu wchodzi również wyznaczona przez Przewodniczącą Sekretarz – Anna Chomiuk-Żywalewska z Biura Ministra.

Noty biograficzne członków zespołu:

prof. Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny (2007-2009), doradca społeczny Prokuratora Generalnego Adama Bodnara (od 15.01.2024r.). Wykładowca akademicki, adwokat z niemal 30 letnim stażem.

adw. Radosław Baszuk – Izba Adwokacka w Warszawie od 1995 roku, doradca społeczny Prokuratora Generalnego (od 15.01.2024 r.). Były sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2007-2013), były wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (2013-2016). Specjalizuje się w sprawach karnych oraz postępowaniach dyscyplinarnych. Jest także egzaminatorem aplikantów adwokackich z zakresu etyki adwokackiej oraz prawa karnego procesowego i materialnego.

dr Małgorzata Szeroczyńska – członkini Krajowej Rady Prokuratorów, prokuratorka Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, była prokuratorka Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie. Specjalistka z zakresu prawa karnego materialnego, prawa medycznego i praw osób z niepełnosprawnościami. Jest autorką ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu praw człowieka, prawa medycznego i karnego.

prokurator Seweryn Borek – członek Krajowej Rady Prokuratorów, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Specjalista z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego.

prof. Ewa Gruza – prawniczka (z odbytą aplikacją prokuratorską) i specjalistka z zakresu kryminalistyki, członkini Trybunału Stanu (2005-2011). Wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

prokurator Stanisław Iwanicki – prokurator w stanie spoczynku, zastępca Prokuratora Generalnego (1991-1995), Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny (2001), prokurator pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej (2002).

Zbigniew Tur – wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych, mediator sądowy, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa upadłościowego oraz prawa cywilnego.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości w wyznaczonym terminie zgłoszenia złożyły następujące osoby (w porządku alfabetycznym):

Dariusz Korneluk, Zastępca Prokuratora Krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowany do Prokuratury Krajowej; Katarzyna Kwiatkowska, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej; Agnieszka Leszczyńska, Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie; Jacek Skała, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej; Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów. Zebrani na posiedzeniu członkowie Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego dokonali (zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2024 r.), weryfikacji pod względem formalnym zgłoszeń na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Wszyscy kandydaci spełnili wymagania określone w par. 2 ust. 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Kandydaci posiadają co najmniej 15-letni okres pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawili opis drogi zawodowej, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec nich postępowań dyscyplinarnych. Przedstawili też koncepcję funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, z późń. zm.) w aspekcie szerzenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania. Przedłożyli również listy poparcia swojej kandydatury podpisane przez co najmniej 50 prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że kandydaci posiadają wymagane ogłoszeniem doświadczenie oraz że poparcie zostało udzielone przez prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Ze wszystkimi wyżej wymienionymi kandydatami na Prokuratora Krajowego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 26 lutego 2024 r. o godz. 10:00.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ par/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.02.2024, 18:59
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ