Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Wiceminister Michał Woś na posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów (komunikat)

24.03.2023, 16:24aktualizacja: 24.03.2023, 16:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

24 marca br. Michał Woś wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów. Wiceminister sprawiedliwości omówił najważniejsze zmiany, wynikające z nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, poruszył też kwestię skutecznego zapobiegania przemocy wśród nieletnich. Obradująca od 22 marca Krajowa Rada Kuratorów jest centralnym organem samorządu kuratorskiego, powołanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych.

Dobre zmiany w ustawie o kuratorach sądowych

W swoim dzisiejszym wystąpieniu w trakcie obrad Rady, wiceminister Michał Woś podkreślił, że wchodząca w życie 5 kwietnia br. nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych jest pierwszą poważną nowelizacją tej ustawy od ponad dwudziestu lat, a wprowadzone zmiany są dobrze przyjmowane przez środowisko kuratorów. Wiceminister zwrócił szczególną uwagę na korzystne zapisy, dotyczące pomocy psychologicznej dla kuratorów oraz bezpłatnej ochrony prawnej w postępowaniach karnych i cywilnych, w których kuratorzy uczestniczą.

Wśród innych ważnych zmian, wprowadzonych przez nowelizację ustawy o kuratorach sądowych, warto wymienić uregulowanie nadzoru administracyjnego nad kuratorską służbą sądową, ujednolicenie zasad odbywania aplikacji kuratorskiej i przeprowadzania egzaminu kuratorskiego, nowe zasady powoływania kuratorów okręgowych i ich zastępców, kadencyjność kierowników zespołów kuratorskich, usprawnienie procedury postępowania dyscyplinarnego kuratorów zawodowych, wzrost wysokości ryczałtów dla kuratorów zawodowych i społecznych oraz lepsze wykorzystanie kadry kuratorskiej, możliwe dzięki uelastycznieniu zasad przenoszenia i delegowania kuratorów między zespołami i sądami.

Większe zaangażowanie kuratorów w zapobieganie przemocy wśród nieletnich

Podejmując aktualne tematy przypadków przemocy wśród nieletnich, wiceminister Michał Woś wyraził przekonanie o potrzebie poszerzenia akcji edukacyjnej, prowadzonej przez kuratorów wśród uczniów szkół podstawowych, m.in. poprzez organizację spotkań w sądach i w szkole w ramach lekcji wychowawczej. Zapowiedział w tej kwestii współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Stanowisko wiceministra sprawiedliwości zyskało pełne poparcie zgromadzonych na posiedzeniu przedstawicieli środowiska kuratorskiego. Zdaniem kuratorów, w związku z niepokojącym trendem obniżania się wieku sprawców przemocy, takie lekcje wychowawcze powinny być prowadzone już w klasach szóstych szkół podstawowych.

Potrzeba zwiększenia roli prewencji w walce z przemocą wśród nieletnich, to jeden z czołowych tematów konferencji "W trosce o bezpieczeństwo dzieci", która przed tygodniem odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wzięli w niej udział wybitni teoretycy prawa, kuratorzy, dyrektorzy szkół oraz kierownicy jednostek resocjalizacyjnych.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mja/ par/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2023, 16:24
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ