Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Współpraca w sprawach karnych z Wielką Brytanią (komunikat)

31.01.2023, 13:47aktualizacja: 31.01.2023, 13:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje:

Współpraca w sprawach karnych z Wielką Brytanią

Rada Ministrów przyjęła dziś przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy dotyczący współpracy w sprawach karnych z Wielką Brytanią. Chodzi o możliwość ekstradycji obywateli polskich do tego państwa.

Konieczne było uzupełnienie polskich przepisów, by umożliwić taką ekstradycję, zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 30 grudnia 2020 r.

Przed opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ekstradycja między Polską a tym krajem była prowadzona na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, którym zajmowały się organa sądowe obu krajów.

Po brexicie obowiązująca dotąd umowa nie spełniała tego kryterium, bo została zawarta przez Unię Europejską, a państwa do niej należące, w tym Polska, nie są jej stronami. Polska nie może również zawrzeć z Wielką Brytanią umowy dwustronnej, gdyż naruszyłoby to wyłączną kompetencję UE. Stąd konieczna jest zmiana przepisów - ustawa o wykonaniu umowy.

Zgodnie z art. 55 Konstytucji RP ekstradycja obywatela polskiego jest dopuszczalna, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Polska jest członkiem.

Zdecydowano, że ustanowiona zostanie ogólna reguła, zgodnie z którą we współpracy w sprawach karnych z Wielką Brytanią i Irlandią Północną stosowana będzie wspomniana umowa o handlu i współpracy. Jeśli natomiast pojawi się problem nieuregulowany w tej umowie, stosowane będą odpowiednio przepisy, które obowiązują w naszych relacjach z krajami UE.

Projekt określa jednoznacznie warunki, kiedy obywatel polski może być wydany na podstawie nakazu aresztowania do Wielkiej Brytanii. Będzie to możliwe jedynie, gdy:

- czyn nie został popełniony na terytorium Polski ani na polskim statku wodnym lub powietrznym,

- czyn ten stanowił przestępstwo, według prawa polskiego lub stanowiłby według niego przestępstwo w razie popełnienia w Polsce – zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili wpłynięcia ENA.

Projekt trafi teraz d Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

amk/ itm/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.01.2023, 13:47
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.