Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: polsko-watykańskie konsultacje polityczne w Warszawie (komunikat)

12.07.2017, 16:34aktualizacja: 12.07.2017, 16:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

-MSZ informuje:

Minister Witold Waszczykowski oraz wiceminister Joanna Wronecka spotkali się w środę z przebywającym w Polsce podsekretarzem ds. Stosunków z Państwami Stolicy Apostolskiej ks. prałatem Antoine’em Camillerim.

Rozmowa szefa MSZ z ks. prałatem Camillerim poświęcona było możliwościom pogłębiania współpracy, zarówno w ramach relacji bilateralnych, jak i na forum organizacji międzynarodowych. Minister Waszczykowski wyraził nadzieję na dalszą intensyfikację dialogu politycznego ze Stolicą Apostolską, m.in. na rzecz ochrony praw człowieka, w tym wolności religijnej oraz w zakresie walki z ubóstwem. Rozmówcy szczególną uwagę poświęcili kwestiom polskich priorytetów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, omówili także aktualne zagadnienia w polityce międzynarodowej. Rozmowy dotyczyły również sytuacji w Europie Wschodniej, w tym zwłaszcza konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Z kolei podczas polsko-watykańskich konsultacji, którym przewodniczyła wiceminister Joanna Wronecka, omówiono kwestie dwustronne, w tym możliwości wzmocnienia współpracy na rzecz pokoju, pojednania między narodami oraz ochrony praw człowieka. Wiceszefowa polskiej dyplomacji podkreśliła, że Polska nadal będzie współpracować ze Stolicą Apostolską w tych obszarach, zarówno na forum ONZ, jak i innych organizacji międzynarodowych. Potwierdziła również wolę dalszej intensyfikacji dialogu politycznego ze Stolicą Apostolską, także na poziomie wiceministrów resortu spraw zagranicznych. Dyskutowano także o aktualnych zagadnieniach w polityce europejskiej i międzynarodowej. Tematem rozmów była m.in. sytuacja w Europie Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na sytuację na Ukrainie. Dużą uwagę rozmówcy poświęcili zagadnieniom dotyczącym polskiego dziedzictwa duchowego i kulturowego na Wschodzie. Rozmowy dotyczyły ponadto kryzysu migracyjnego i uchodźczego oraz konieczności znalezienia właściwych metod i instrumentów dla jego rozwiązania poprzez powiązanie pomocy humanitarnej i rozwojowej. Przedstawiciele Polski i Watykanu odnieśli się także do kwestii związanych z zagrożeniami wynikającymi z konfliktów lokalnych i regionalnych, m.in. na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej, w Azji i w Afryce.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ nmk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.07.2017, 16:34
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.