Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC) (komunikat)

21.06.2021, 19:52aktualizacja: 22.06.2021, 10:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Zaangażowanie UE na Białorusi i w Iraku oraz relacje z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów były głównymi punktami poniedziałkowego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu. Ministrowie spotkali się ze Swiatłaną Cichanouską oraz ministrem spraw zagranicznych Iraku Fuadem Mohammedem Husseinem. Istotnymi elementami rozmów w ramach spraw bieżących i różnych były sytuacja w Rosji i w Turcji, jak również kampania ataków cybernetycznych przeciwko Polsce.

Podczas dyskusji nt. Białorusi minister Rau podziękował za publikację przez Komisję Europejską planu wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi, który jest konkretną ofertą wsparcia UE dla społeczeństwa białoruskiego w przypadku wprowadzenia zmian demokratycznych. Wyraził zadowolenie z szybkiego wdrożenia decyzji majowej Rady Europejskiej podjętej w odpowiedzi na wymuszone lądowanie w Mińsku samolotu Ryanair. Szef polskiej dyplomacji podkreślił znaczenie przyjęcia przez Radę kolejnego pakietu sankcji wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za represje i uprowadzenie Ramana Pratasiewicza, oraz szybkiego postępu prac nad ukierunkowanymi sektorowymi sankcjami ekonomicznymi: "Sankcje są odwracalne: ich możliwe zniesienie zależy od dalszych działań Mińska w tym m.in. zaprzestania represji, wypuszczenia więźniów oraz rozpoczęcia dialogu ze społeczeństwem, który powinien prowadzić do wolnych i sprawiedliwych wyborów" – zaznaczył.

Podczas spotkania ze Swiatłaną Cichanouską minister Rau podziękował za wytrwałość i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa białoruskiego i zapewnił o zaangażowaniu Polski w działania na rzecz praw człowieka na Białorusi.

W dyskusji nt. Iraku omawiano działania rządu w Bagdadzie wzmacniające suwerenność i bezpieczeństwo państwa. Zapewniono o dalszym zaangażowaniu UE w stabilizację i odbudowę Iraku w wymiarze wojskowym i humanitarnym. W dyskusji z szefem irackiej dyplomacji ministrowie podkreślali wagę październikowych wyborów parlamentarnych w Iraku i wyrazili zadowolenie z zaproszenia UE do obserwowania procesu wyborczego.

W odniesieniu do współpracy relacji UE z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów pokreślono priorytet walki z pandemią i przyspieszenia dostaw szczepionek, przy wzmocnieniu widoczności unijnych działań w tym zakresie. Zwrócono uwagę na rosnące wpływy Rosji i Chin w regionie. Podkreślono wagę umów handlowych i stowarzyszeniowych między UE a krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Odnosząc się do Rosji, Polska wyraziła podziękowanie za publikację Wspólnego Komunikatu Wysokiego Przedstawiciela i Komisji Europejskiej, który trafnie wskazuje na zagrożenia ze strony Moskwy. Istotne jest, aby tzw. pięć zasad wiodących pozostało podstawą polityki UE wobec Rosji. Strona polska wyraziła oczekiwanie, że szefowie państw i rządów potwierdzą ich znaczenie podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej (24-25 czerwca br.).

Minister Rau poinformował o trwającej od września 2020 r. kampanii ataków cybernetycznych i dezinformacyjnych, prawdopodobnie pochodzących z terenu Rosji, skierowanej przeciwko członkom rządu i parlamentu RP, jak również niektórym polskim dziennikarzom. Zaznaczył, że uderzają one w kluczowe wartości demokratyczne: wolność słowa i prowadzenia debaty publicznej, a ich celem jest m.in. podważenie zaufania do Sojuszu Północnoatlantyckiego i sugerowanie podejmowania przez Polskę wrogich działań przeciwko Białorusi. Podkreślił, że ofiarą podobnych ataków padły wciągu ostatnich lat także inne państwa członkowskie UE.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mro/ godl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.06.2021, 19:52
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ