Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Przekazanie oryginału tzw. Układu Warszawskiego do Archiwum Akt Nowych (komunikat)

23.09.2020, 18:33aktualizacja: 23.09.2020, 18:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MSZ informuje:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej, znany jako Układ Warszawski, do Archiwum Akt Nowych. Uroczystego przekazania dokumentu znajdującego się dotychczas w zasobach Archiwum MSZ dokonał 23 września Piotr Wawrzyk, podsekretarz stanu w MSZ.

„W sposób symboliczny oddzielamy się od tego układu uznając, że jest on wyłącznie dokumentem o charakterze archiwizacyjnym (…) kończymy jakąkolwiek aktywność międzynarodową tego dokumentu” - mówił podczas uroczystości przekazania dokumentu wiceminister Piotr Wawrzyk. W trakcie wydarzenia w gmachu MSZ poza układem z 1955 r. wyeksponowane były także dokumenty z 1991 roku, na mocy których doszło do rozwiązania powstałych w jego wyniku wojskowych i politycznych struktur współpracy byłych państw socjalistycznych w Europie, tj.:

- Protokół o uchyleniu porozumień wojskowych zawartych w ramach Układu Warszawskiego oraz o rozwiązaniu jego organów i struktur wojskowych, podpisany w Budapeszcie 25 lutego 1991 r.

- Protokół o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisany w Pradze 1 lipca 1991 r.

Podczas spotkania dziennikarze mieli możliwość wykonania zdjęć dokumentów, zazwyczaj nieudostępnianych publicznie.

***

Układ Warszawski był organizacją polityczno-wojskową utworzoną na podstawie Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego 14 maja 1955 r. Utworzenie z inicjatywy ZSRR Układu Warszawskiego służyć miało ujednoliceniu polityki zagranicznej i wojskowej ZSRR i państw od niego zależnych. W efekcie układ stał się strukturą umożliwiającą ZSRR sprawowanie kontroli nad siłami zbrojnymi i polityką obronną państw członkowskich.

Zmiany polityczne, do jakich doszło w państwach członkowskich Układu Warszawskiego po 1989 roku zmieniły charakter i strukturę Układu oraz wymusiły odstąpienie przez ZSRR od stosowania dotychczasowej doktryny polityczno-wojennej. W 1991 r. rozwiązano wojskowe i polityczne struktury Układu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mst/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.09.2020, 18:33
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ