Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Sukces Grupy Przyjaciół Ukrainy na forum UNESCO (komunikat)

14.10.2021, 11:46aktualizacja: 14.10.2021, 11:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje:

Rada Wykonawcza UNESCO przyjęła dzisiaj, w drodze głosowania, decyzję o kontynuowaniu zaangażowania Organizacji w działania monitorujące sytuację na Krymie. Pomyślny wynik głosowania jest efektem intensywnych i skutecznych działań Grupy Przyjaciół Ukrainy, w której funkcję koordynatora sprawuje obecnie Polska.

Zgodnie z przyjętą decyzją pt. Follow-up of the situation in the Autonomous Republic of Crimea (Ukraine), przygotowywane są przez UNESCO we współpracy z instytucjami partnerskimi (m. in. UNHCR, OBWE, Amnesty International) raporty nt. sytuacji na Krymie. W myśl decyzji przedłużony zostaje także mandat na działania monitoringowe UNESCO w obszarze kompetencji Organizacji, w szczególności w zakresie monitorowania ochrony swobody wypowiedzi i bezpieczeństwa dziennikarzy, kwestii równego dostępu do edukacji, praw kobiet, ochrony wartości materialnych i niematerialnych, zakazu wywozu i obrotu dobrami muzealnymi, czy też ochrony mniejszości etnicznych oraz religijnych, w szczególności Tatarów Krymskich.

Pozytywny rezultat głosowania jest wynikiem intensywnych i skutecznych zabiegów dyplomatycznych Stałego Przedstawicielstwa RP przy UNESCO w Paryżu, jak też szeregu polskich ambasad w krajach europejskich, azjatyckich, afrykańskich i amerykańskich, które włączyły się we wsparcie tych działań.

Decyzja ws. Ukrainy na forum UNESCO stanowi ważny element realizacji priorytetów polskiej polityki zagranicznej w wymiarze wschodnim. Wpisuje się także w polskie działania związane z umacnianiem naszej pozycji na forum ONZ, jakie zostały podjęte w ostatnim czasie poprzez: uzyskanie statutu niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019, członkostwo w Radzie Praw Człowieka na lata 2020-2022, czy przewodnictwo w OBWE, które Polska obejmuje w 2022 roku.

Grupa Przyjaciół Ukrainy w UNESCO została powołana do życia w 2016 roku. Obecnie do Grupy należy 12 państw: Australia, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. Celem Grupy jest wspieranie Ukrainy w wysiłkach na rzecz aktywnego zaangażowania UNESCO w sprawy związane z zapewnieniem przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności na Krymie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

reb/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.10.2021, 11:46
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ