Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Sytuacja humanitarna w Afganistanie tematem ministerialnego spotkania z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ (komunikat)

14.09.2021, 14:38aktualizacja: 14.09.2021, 15:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

MSZ informuje:

Podsekretarz Stanu w MSZ Paweł Jabłoński wziął udział w ministerialnym spotkaniu wysokiego szczebla nt. sytuacji humanitarnej w Afganistanie, które zorganizowane zostało na zaproszenie Sekretarza Generalnego ONZ, Antonio Guterresa. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej w siedzibie ONZ w Genewie.

Afganistan stoi obecnie w obliczu niezwykle trudnej sytuacji, na którą składa się nie tylko przedłużający się konflikt, ale również dotkliwe susze oraz pandemia COVID-19. Jeszcze przed ofensywą Talibów 18 milionów Afgańczyków – prawie połowa populacji – potrzebowało pomocy. Tylko od stycznia 2021 roku ponad 550 tys. osób zostało przesiedlonych. Jeden na trzech Afgańczyków stoi w obliczu zagrożenia żywnościowego, a ponad połowa dzieci poniżej piątego roku życia znajduje się na krawędzi ostrego niedożywienia. Poważna susza potęguje kryzys humanitarny, a nadchodząca zima może go tylko pogłębić. Trudna sytuacja polityczna nasili jeszcze te potrzeby oraz zwiększy liczbę osób, które wymagać będą pilnego humanitarnego wsparcia, dlatego ONZ wzywa społeczność międzynarodową do wzmocnienia zaangażowania w Afganistanie.

Celem spotkania w Genewie było podniesienie świadomości społeczności międzynarodowej nt. sytuacji humanitarnej i pilnych potrzeb ludności w Afganistanie oraz mobilizacja państw w odpowiedzi na zaktualizowany apel ONZ na rzecz Afganistanu. Wydarzenie miało na celu wyrażenie solidarności i zobowiązań wobec narodu afgańskiego w obliczu pogarszającej się sytuacji humanitarnej w kraju. Podczas spotkania zaapelowano również o zapewnienie ciągłego dostępu do pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej.

– Przejęcie Afganistanu przez Talibów było geopolitycznym trzęsieniem ziemi (…). – powiedział w swoim wystąpieniu wice szef MSZ Paweł Jabłoński – Polska ma pełną świadomość, że niestabilna sytuacja gospodarcza i bezpieczeństwa w Afganistanie może wywołać poważne problemy wewnętrzne. (…) Wspieranie ludności Afganistanu to obowiązek nie tylko o charakterze humanitarnym. Ma to również ogromny wpływ na bezpieczeństwo naszych obywateli w całej Europie. (…). Uważamy, że w obecnych okolicznościach oferowanie Afgańczykom znacznej pomocy humanitarnej powinno być kluczowym priorytetem społeczności międzynarodowej. (…)Polska będzie wspierać wysiłki ONZ na rzecz pomocy całej ludności Afganistanu.”

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: SG ONZ, Antonio Guterres oraz Zastępca SG ONZ ds. pomocy humanitarnej, Martin Griffith, Dyrektor Wykonawcza Funduszu NZ na rzecz Dzieci (UNICEF), Henrietta Fore, Dyrektor Wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego (WFP), David Beasley oraz Dyrektor Wykonawcza Funduszu Ludnościowego NZ (UNFPA), Natalia Kanem.

Polska dotychczas angażowała się we wsparcie rozwoju tego kraju poprzez wielostronne wpłaty na rzecz różnych agend międzynarodowych to ponad 45 mln m.in. na fundusz powierniczy Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOTFA), Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF), Fundusz na rzecz Demokracji Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDEF), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, World Food Program oraz UN OCHA.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

rud/ par/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.09.2021, 14:38
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ