Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Wiceminister Arkadiusz Mularczyk złożył w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy wniosek o podjęcie prac w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945 (komunikat)

26.01.2023, 18:41aktualizacja: 26.01.2023, 18:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje:

Sekretarz stanu Arkadiusz Mularczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 złożył w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy wniosek o podjęcie prac nad kwestią prawa do sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, sprawiedliwego i opartego o literę prawa procesu dla wszystkich ofiar niemieckiej agresji w czasie II Wojny Światowej.

Ponadto, poinformował, że w ramach działań na forach wielostronnych skieruje pisma do Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Dunji Mijatović.

Sekretarz stanu podkreślił, że kwestia strat poniesionych przez narody zaatakowane i okupowane przez nazistowskie Niemcy wciąż wymaga namysłu i analizy.

- Działania Niemiec spowodowały ogromne i często nieodwracalne szkody, które zahamowały potencjał rozwoju tych krajów i narodów na wiele pokoleń - podkreślił dodając, że wielu ofiarom uniemożliwiono uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Na skutek sowieckiej dominacji nad państwami Europy Środkowej i Wschodniej, naruszona została zasada ochrony godności ludzkiej i zasada równości wobec prawa. W odróżnieniu od państw zachodnich, obywatele Europy Środkowej i Wschodniej byli pozbawieni możliwości skutecznego dochodzenia odpowiedniego zadośćuczynienia i odszkodowania. Jednocześnie to właśnie ta część Europy została zniszczona w bezprecedensowy sposób.

Wiceminister zaznaczył, że Rada Europy została utworzona w celu odbudowy i ponownego zjednoczenia kontynentu po II wojnie światowej.

- Dziś potrzeba budowy jedności w Europie jest szczególnie ważna, zwłaszcza w obliczu straszliwej wojny, która dotknęła naszego sąsiada - zauważył dodając, że budowa Europy prawdziwie zjednoczonej, opartej na poszanowaniu godności ludzkiej wymaga przywrócenia równości pomiędzy obywatelami Europy Zachodniej i Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Wniosek o podjęcie prac i przyjęcie rekomendacji lub rezolucji w Radzie Europy został podpisany łącznie przez 35 delegatów z 11 państw Rady Europy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

reb/ itm/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.01.2023, 18:41
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ