Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Wiceminister Mularczyk wziął udział w międzynarodowej konferencji Trybunału Konstytucyjnego "Prawa człowieka – perspektywa europejska" (komunikat)

17.11.2023, 16:11aktualizacja: 17.11.2023, 16:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

MSZ informuje:

Sekretarz stanu ds. polityki europejskiej w MSZ, Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945, Arkadiusz Mularczyk uczestniczył 17 listopada br. w międzynarodowej konferencji Trybunału Konstytucyjnego poświęconej prawom człowieka w kontekście perspektywy europejskiej.

Wiceminister Mularczyk wziął udział w międzynarodowej konferencji Trybunału Konstytucyjnego „Prawa człowieka – perspektywa europejska”. W swoim wystąpieniu wiceminister Mularczyk przedstawił działania Rady Europy na rzecz rekompensowania szkód i krzywd wojennych w Europie. Wskazał na najważniejsze wyzwania prawne w tej dziedzinie.

Ocenił, że Europejska Konwencja Praw Człowieka stanowi centralny instrument, służący do oceny naruszeń praw człowieka w czasie wojny. Przewidziane w niej możliwości kierowania skarg zarówno indywidualnych, jak i międzypaństwowych stanowią podstawowe narzędzie do poszukiwania zadośćuczynienia na rzecz osób pokrzywdzonych tymi naruszeniami. Polska, solidarnie z 25 państwami Rady Europy formalnie wsparła Ukrainę w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczącym skargi Kijowa przeciwko Moskwie, a odnoszącej się do naruszeń praw człowieka popełnianych przez Rosję w związku z trwającą od lutego 2022 r. pełnowymiarową agresją. Wiceszef polskiej dyplomacji zauważył, że obok sądowych mechanizmów służących rozliczalności naruszeń prawa międzynarodowego w kontekście działań wojennych, istnieje potrzeba rozwiązań gwarantujących w praktyce wypłatę odszkodowań. Należy przypomnieć, że w maju br. Rada Europy ustanowiła Rejestr Szkód Spowodowanych Agresją Federacji Rosyjskiej Przeciwko Ukrainie. Stronami tego porozumienia jest 40 państw Rady Europy, w tym Polska. Rejestr ma stanowić pierwszy krok w kierunku ustanowienia kompleksowego mechanizmu odszkodowawczego.

Pełnomocnik Rządu podkreślił aktywną rolę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w ramach którego toczą się prace nad raportem pt. „Procesy reparacji i pojednania na rzecz przezwyciężenia konfliktów i zbudowania wspólnej pokojowej przyszłości – kwestia sprawiedliwego i równego zadośćuczynienia”. W raporcie wyrażono postulat ustanowienia w ramach Rady Europy nowego, stałego mechanizmu ds. pojednania, którego zadaniem będzie rozwiązywanie problemów wynikających z nieuregulowanych kwestii historycznych i obecnie trwających konfliktów.

Wiceminister Arkadiusz Mularczyk wskazał na nieuregulowaną kwestię reparacji wojennych od Niemiec. Zwrócił uwagę, że Polska ma mandat moralny, by przypominać cierpienie polskich ofiar II wojny światowej, które nie zostało należycie zadośćuczynione. Polski rząd w poczuciu odpowiedzialności przed własnymi obywatelami i przed historią jest przekonany, że walka o sprawiedliwość prawie 80 lat po zakończeniu II Wojny Światowej pozostaje moralnym i prawnym obowiązkiem. Brak rekompensaty kładzie się cieniem nie tylko na relacjach między państwami, ale też zaburza cały porządek prawnomiędzynarodowy po II wojnie światowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ gb/ godl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.11.2023, 16:11
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ