Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSZ: Wiceminister Paweł Jabłoński wziął udział w spotkaniu ministrów ds. współpracy rozwojowej państw UE (komunikat)

19.11.2021, 20:36aktualizacja: 22.11.2021, 09:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

MSZ informuje:

W piątek 19.11 br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. współpracy rozwojowej. Wśród tematów posiedzenia znalazły się m.in. sytuacja humanitarna w Etiopii, Sudanie i Afganistanie, kwestia znaczenia wody dla współpracy rozwojowej, szczególnie w obszarze Azji Centralnej, a także wsparcie UE dla globalnej dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19. Ministrowie odbyli również dyskusję z Samanthą Power, administrator amerykańskiej agencji ds. współpracy międzynarodowej USAID, z którą omówili najważniejsze wyzwania pomocy rozwojowej, a także przyszłość współpracy UE-USA na tym polu. Polskę reprezentował podsekretarz stanu Paweł Jabłoński.

Odnosząc się do kryzysów w Etiopii, Afganistanie i Sudanie, Minister Jabłoński wskazał na konieczność kontynuowania pomocy humanitarnej oraz utrzymania międzynarodowego zainteresowania sytuacją w tych państwach. Minister podkreślił, że sytuacja w Afganistanie i innych krajach dotkniętych trudnościami grozi wybuchem niekontrolowanego kryzysu migracyjnego, który może zdestabilizować nie tylko ich najbliższe otoczenie, ale także negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo w Europie. W tym kontekście wskazał także na aktualną sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

W trakcie wymiany poglądów na temat roli wody w pomocy rozwojowej wiceminister Jabłoński wskazał, że jest to szczególnie ważna kwestia w takich regionach jak Azja Centralna, które zmagają się z niedoborem i niską jakością wody. Zauważył przy tym, że problemy z dostępem do wody mogą pogłębiać presję migracyjną w różnych częściach świata. Przypomniał także, że działania w obszarze zapewnienia dostępu do czystej wody, poprawy warunków sanitarnych i higieny są jednym z najważniejszych priorytetów polskiej pomocy rozwojowej.

Podczas dyskusji z Samanthą Power wiceminister Jabłoński wyraził nadzieję na dalsze pogłębianie współpracy rozwojowej ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w obszarze Partnerstwa Wschodniego. Wskazał także na rolę współpracy transatlantyckiej w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, z której skutkami zmaga się obecnie Polska. Samantha Power nakreśliła priorytety amerykańsko-europejskiej współpracy w dziedzinie pomocy rozwojowej. Podkreśliła przy tym ważną rolę „wschodzących donatorów” pomocy rozwojowej, takich jak państwa V4 czy Chorwacja, a jako pozytywny przykład przytoczyła polskie działania rozwojowe w Mołdawii.

W odniesieniu do mechanizmu dzielenia się szczepionkami wiceminister Jabłoński poparł postulat zwiększenia wysiłków UE i poszczególnych państw członkowskich na rzecz sprawnego przekazywania szczepionek krajom rozwijającym się. Przypomniał, że Polska jest w tym zakresie jednym z najaktywniejszych państw – w formie darowizn i odsprzedaży non-profit przekazaliśmy na rzecz odbiorców w kilkudziesięciu krajach łącznie ok. 13 mln szczepionek. Polska będzie także pełniła rolę koordynatora w procesie dystrybucji szczepień z UE do państw Partnerstwa Wschodniego; rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie powinny zostać wkrótce sfinalizowane.

Na posiedzeniu przyjęto konkluzje Rady – w sprawie wody w działaniach zewnętrznych UE oraz w sprawie wiedzy specjalistycznej europejskiego sektora publicznego w działaniach zewnętrznych UE.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ brw/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.11.2021, 20:36
Źródło informacji MSZ
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ