Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Na sesji plenarnej PE m.in. polski plan odbudowy, sytuacja na granicy z Białorusią i podwyżki cen energii

04.10.2021, 09:42aktualizacja: 04.10.2021, 09:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Copyright © European Union 2020 - Source : EP
Copyright © European Union 2020 - Source : EP
Niezatwierdzenie przez KE polskiego planu odbudowy, sytuacja na granicy z Białorusią, debata nad ograniczeniem skutków podwyżek cen energii oraz przyszłość partnerstwa UE-USA – znalazły się w planie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która rozpoczyna się w poniedziałek w Strasburgu. Posiedzenie zakończy się w czwartek.

Europosłowie oczekują wyjaśnień ws. niezatwierdzenia przez KE węgierskiego i polskiego planu odbudowy

W środę posłowie omówią z komisarzami wiceszefem KE Valdisem Dombrovskisem i komisarzem ds. gospodarczych Paolo Gentilonim stan realizacji węgierskiego i polskiego planu odbudowy i zwiększania odporności.

Europosłowie będą pytać o główne przyczyny opóźnienia oraz o terminy zatwierdzenia obu planów przez Komisję. Przedłużenie terminu zatwierdzenia polskiego planu naprawczego upłynęło 3 sierpnia, a węgierskiego 30 września.

Jak zauważa PE, w związku z obawami o stan praworządności w obu krajach, europosłowie będą prawdopodobnie dążyć do zapewnienia, że w przypadku zatwierdzenia planów, interesy finansowe UE będą odpowiednio chronione i że zostanie wprowadzony solidny mechanizm kontroli. Według europarlamentu, europosłowie będą się też zastanawiać, w jaki sposób dyskryminacja mniejszości w Polsce i na Węgrzech może być sprzeczna z zasadą sprawiedliwego i równego traktowania.

Debata o relacjach UE-Białoruś

Ponad rok po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi i pomimo ponawianych przez społeczność międzynarodową wezwań do dialogu, trwa brutalna rozprawa reżimu z opozycjonistami, niezależnymi mediami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Od lata białoruskie władze, kierowane przez dyktatora Aleksandra Łukaszenkę, skierowały znaczną liczbę migrantów w stronę granic Polski, Litwy i Łotwy, setki osób zatrzymano po nielegalnym przekroczeniu granicy UE. Przy wsparciu UE i jej organów podjęto pilne środki, w tym stan wyjątkowy, w celu wzmocnienia ochrony granic.

W ostatnim czasie, w pobliżu granicy polsko-białoruskiej znaleziono zwłoki migrantów. We wtorek rano europosłowie będą dyskutować z szefem unijnej polityki zagranicznej Josepem Borrellem oraz komisarz odpowiedzialną za sprawy wewnętrzne Ylvą Johansson o tych dramatycznych wydarzeniach oraz o tym, jak reagować na białoruskie działania i prowokacje. Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.

Koszty energii: debata nad ograniczeniem skutków podwyżek

Obawiając się konsekwencji znaczącego wzrostu cen energii, Parlament Europejski przedyskutuje z Radą UE i Komisją Europejską możliwe mechanizmy zahamowania kryzysu.

W środę rano europosłowie usłyszą od Komisji Europejskiej i Rady UE propozycje możliwych europejskich rozwiązań dotyczących wzrostu cen energii w sytuacji, gdy ceny gazu rosną z powodu dużego popytu i niskich zapasów w krajach członkowskich. Debata ma się koncentrować na roli efektywności energetycznej i energii odnawialnej w tym kontekście, a także na potrzebie rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego.

Komisja Europejska stwierdziła już, że dochody z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) mogłyby zostać wykorzystane przez państwa członkowskie do łagodzenia skutków gwałtownego wzrostu cen, w szczególności jego konsekwencji społecznych. UE pracuje również nad utworzeniem funduszu społecznego, w ramach nowego pakietu klimatycznego ogłoszonego 14 lipca.

Europosłowie będą dyskutować o przyszłości partnerstwa UE-USA

Podczas debaty europosłowie mają dyskutować o konsekwencjach wycofania wojsk USA i NATO z Afganistanu dla partnerstwa transatlantyckiego, a także o potrzebie wzmocnienia strategicznej autonomii i zdolności obronnych UE. W debacie prawdopodobnie poruszone zostaną również kwestie związane z niedawno ogłoszoną umową dotyczącą okrętów podwodnych w ramach porozumienia AUKUS, czyli umowy między USA, Australią i Wielką Brytanią.

W sprawozdaniu na temat przyszłości stosunków UE-USA, przyjętym w lipcu ubiegłego roku, posłowie Komisji Spraw Zagranicznych wyrazili nadzieję, że wybór Joe Bidena będzie nowym impulsem w stosunkach dwustronnych i doprowadzi do większego zaangażowania oraz partnerskiej współpracy. W sprawozdaniu tym posłowie do PE z zadowoleniem przyjęli ponowne zobowiązanie USA do wielostronności opartej na zasadach, jak również decyzję o ponownym przystąpieniu do Porozumienia Paryskiego i Światowej Organizacji Zdrowia.

W sprawozdaniu wezwano również do przyjęcia skoordynowanego stanowiska wobec Rosji i Chin, a także do ściślejszej współpracy w zakresie czystej energii, badań, rozwoju i innowacji oraz walki z terroryzmem.

Debata o przyszłej strategii cyberbezpieczeństwa UE

W przyjętym w lipcu sprawozdaniu, parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych podkreśliła, że państwa członkowskie UE muszą ściślej współpracować w zakresie zdolności i operacji cyberobronnych. Europosłowie nalegali m.in. na wspólne reagowanie na cyberataki, jak np. sankcje, które UE może nakładać na grupy hakerskie wspierane przez państwo.

W przeciwieństwie do innych dziedzin wojskowych infrastruktura cyberprzestrzeni jest w większości własnością prywatnych przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się przeważnie poza UE. To powoduje, że kraje UE stają się przemysłowo i technologicznie zależne od stron trzecich. Dlatego UE musi stać się bardziej niezależna technologicznie, wprowadzać innowacje i więcej inwestować w zdolności i personel obrony cybernetycznej, uważają posłowie do PE.

Europosłowie ocenią nowe uprawnienia i zwiększone zasoby nowej agencji UE ds. azylu

Wzmocniona unijna agencja ds. azylu i jej zdolność do wspierania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich będą głównym tematem debaty plenarnej w czwartek

W czerwcu 2021 roku negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgodnili, że obecny unijny Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), działający od 2011 roku, zostanie przekształcony w pełnoprawną agencję, aby zwiększyć jego zdolność do wspierania państw członkowskich pod względem operacyjnym, w tym w sytuacjach kryzysowych, oraz podczas relokacji i przesiedlania osób ubiegających się o azyl i uchodźców. Nowa agencja będzie również odpowiedzialna za monitorowanie na miejscu, jak w państwach członkowskich stosowane są różne aspekty wspólnego systemu azylowego, takie jak warunki przyjmowania, poszanowanie praw podstawowych lub gwarancje ochrony dzieci.

Podczas debaty prawdopodobnie poruszone zostaną perspektywy postępu w zakresie szerszej reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego. Głosowanie w sprawie reformy Agencji ds.Azylu odbędzie się na jednym z przyszłych posiedzeń plenarnych.

PE chce realizacji „wizji zero” ofiar wypadków drogowych do 2050

W projekcie rezolucji, nad którym posłowie będą debatować w poniedziałek i głosować we wtorek przypomniano, że rocznie na drogach UE ginie około 22 700 osób, a około 120 000 zostaje poważnie rannych. W ostatnich latach nastąpiła w UE stagnacja postępów w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych, a Unia nie osiągnęła wyznaczonego sobie celu zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010-2020.

Aby osiągnąć cel zerowej liczby ofiar śmiertelnych na drogach UE do 2050 roku, europosłowie mają wezwać do zwiększenia inwestycji w bezpieczniejsze drogi, ograniczenia prędkości do 30km/h w strefach zamieszkania oraz w miejscach, gdzie jest duża liczba rowerzystów i pieszych, a także do stosowania zasady "zero tolerancji" wobec kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Parlament Europejski zaproponuje wytyczne ws. wykorzystania sztucznej inteligencji przez policję

Aby uniknąć dyskryminacji i zapewnić prawo do prywatności, posłowie domagają się silnych zabezpieczeń, przy wykorzystywaniu narzędzi sztucznej inteligencji do egzekwowania prawa.

W projekcie rezolucji, Komisja Wolności Obywatelskich wskazuje na ryzyko stronniczości algorytmów w aplikacjach AI, podkreślając potrzebę ludzkiego nadzoru i silnej kontroli prawnej, aby zapobiec dyskryminacji. Posłowie stwierdzili, że ostateczne decyzje powinny być zawsze podejmowane przez człowieka, a algorytmy powinny być przejrzyste, identyfikowalne i wystarczająco udokumentowane.

W projekcie tekstu wzywa się do zakazania prywatnych baz danych służących do rozpoznawania twarzy (takich jak system Clearview AI, który jest już w użyciu). Sprzeciwia się również prewencyjnym działaniom policji na podstawie danych behawioralnych.

„W trosce o poszanowanie prywatności i godności człowieka, posłowie wnoszą o wprowadzenie stałego zakazu automatycznego rozpoznawania osób w przestrzeni publicznej, a także wszelkich systemów oceny społecznej obywateli, w których na podstawie ich zachowania przypisywana jest ocena, która może być wykorzystana do przyznawania nagród lub kar” – czytamy w komunikacie PE.

kic/   

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 04.10.2021, 09:42
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.