Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PE: migranci muszą mieć zapewnioną pełnię praw

22.05.2021, 12:00aktualizacja: 22.05.2021, 12:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot.PE
Fot.PE
Nie było pełnej zgodności europosłów przy ocenie raportu zawierającego zalecenia dla unijnych instytucji dotyczące ochrony praw człowieka w ramach zewnętrznej polityki azylowej i migracyjnej. Parlament przyjął dokument 358 głosami za, przy 309 przeciw i 26 wstrzymujących się. W raporcie zawarto krytykę KE niektórych państw członkowskich za nadużywanie nieformalnych umów dotyczących powrotu i readmisji nielegalnych migrantów.

W dokumencie podkreślono, że od 2016 roku UE i niektóre państwa członkowskie zawarły wiele nieformalnych, dwustronnych umów i ustaleń z państwami trzecimi w sprawie wzmocnienia ich możliwości w zakresie kontroli granic, zwalczania handlu ludźmi oraz powrotu i readmisji nielegalnych migrantów. W tym kontekście zwrócono uwagę na kilka niepokojących konsekwencji dla praw człowieka, wynikających z nieformalnych ustaleń, które są zawierane bez należytej kontroli demokratycznej i nadzoru parlamentarnego i nie podlegają kontroli sądowej.

Dlatego europosłowie wezwali Komisję Europejską do wynegocjowania i podpisania formalnych umów o readmisji z krajami trzecimi. Zwrócili uwagę na brak odpowiednich mechanizmów sprawozdawczości operacyjnej, monitorowania i oceny indywidualnych przypadków naruszeń praw człowieka i reagowania na nie, a także na brak skutecznych środków prawnych dla osób, których prawa zostały naruszone. W raporcie akcentuje się, że prawa osób ubiegających się o azyl są nieodwołalnie zależne od oceny sądowej w kwestii przestrzegania praw człowieka.

Europarlamentarzyści zauważyli w dokumencie, że niedostępny jest kompleksowy, publiczny przegląd unijnego finansowania dla krajów trzecich w celu ułatwienia współpracy w kwestiach migracji i wezwali Komisję Europejską do zapewnienia pełnej przejrzystości w tym zakresie. Wystąpili ponadto o szczegółowe informacje na temat wszelkich innych środków wsparcia zapewnianych przez agencje UE, jak np. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

woj/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 22.05.2021, 12:00
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.