Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PE przyjął przepisy gwarantujące lepszą ochronę ofiar wypadków drogowych

22.10.2021, 16:59aktualizacja: 22.10.2021, 17:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Przyjęte w tym tygodniu przez Parlament Europejski przepisy dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych mają na celu zapewnienie lepszej ochrony i równego traktowania obywateli w UE w sprawach związanych z wypadkami drogowymi i ubezpieczeniami pojazdów. Zmiana ta wzmocni ochronę poszkodowanych w wypadkach drogowych i zwiększy prawa ubezpieczających.

Nowe prawo unijne chroni ofiary wypadków niezależnie od tego, czy mają one miejsce w ich kraju zamieszkania, czy w innym miejscu w UE. Zaktualizowane przepisy, przyjęte 689 głosami za, przy 3 głosach przeciw i 4 wstrzymujących się, mają na celu zlikwidowanie luk prawnych w obowiązującej dyrektywie europejskiej dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych.

Negocjatorzy Europarlamentu i Rady Europejskiej, którzy wstępnie uzgodnili tekst 22 czerwca, zapewnili odszkodowanie osobom, które uległy wypadkowi drogowemu, nawet jeśli firma ubezpieczeniowa zbankrutuje. Zajmująca się takimi przypadkami instytucja w państwie, na terenie którego doszło do wypadku, zwróci się wówczas o zwrot kosztów do instytucji w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę niewypłacalny ubezpieczyciel.

Ponadto zharmonizowane na poziomie UE „Oświadczenie dotyczące historii roszczeń” zapobiegnie dyskryminacji, w sytuacji gdy ubezpieczający przenosi się z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego. Obywatele będą również mogli łatwiej porównywać ceny, taryfy i zakres oferowanych przez różnych ubezpieczycieli świadczeń dzięki nowym bezpłatnym i niezależnym narzędziom do porównywania cen.

Aby zapewnić ten sam minimalny poziom ochrony ofiar, zmieniony tekst dyrektywy harmonizuje również obowiązkowe minimalne kwoty ubezpieczenia w całej UE do następujących poziomów: za obrażenia ciała: 6 450 000 euro na wypadek, niezależnie od liczby poszkodowanych, lub 1 300 000 euro na stronę poszkodowaną; za uszkodzenie mienia 1 300 000 euro na wypadek, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Aby uniknąć nadmiernej regulacji, zmienione przepisy wyłączają z obowiązku ubezpieczenia pojazdy poruszające się z prędkością mniejszą niż 14 km/h (takie jak traktory ogrodowe i skutery inwalidzkie) oraz rowery elektryczne. Pojazdy przeznaczone wyłącznie do sportów motorowych również są wyłączone z zakresu dyrektywy.

Nowe przepisy muszą teraz zostać formalnie przyjęte przez Radę Europejską i opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 24 miesiące od tego momentu na implementację zmienionej dyrektywy do prawa krajowego.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 22.10.2021, 16:59
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ