Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PE: wiele zabawek sprzedawanych w UE nadal stanowi poważne zagrożenie; potrzebne uszczelnienie przepisów

18.02.2022, 17:09aktualizacja: 18.02.2022, 17:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2017
European Union, 2017
Europosłowie chcą wzmocnienia istniejących przepisów oraz nadzoru rynku, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich zabawek sprzedawanych na rynku UE, w tym z krajów spoza UE i przez internet.

Parlament Europejski podkreśla, że chociaż dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa zabawek (TSD) zapewnia dzieciom wysoki poziom bezpieczeństwa, niektórzy producenci z krajów spoza UE sprzedający swoje produkty na jednolitym rynku, zwłaszcza przez internet, nie przestrzegają przepisów UE. W związku z tym wiele zabawek sprzedawanych w UE nadal stanowi poważne zagrożenie.

W sprawozdaniu przyjętym 688 głosami do 6 przy 1 głosie wstrzymującym się, europosłowie wzywają Komisję Europejską i państwa członkowskie do zintensyfikowania działań mających na celu zapewnienie zgodności wszystkich zabawek wprowadzanych na rynek UE z dyrektywą, niezależnie od miejsca ich produkcji.
 
PE przypomina, że zabawki wprowadzane na rynek UE muszą być zgodne ze szczegółowymi przepisami UE dotyczącymi substancji chemicznych. Podkreśla, że Komisja Europejska powinna zagwarantować, że substancje zaburzające gospodarkę hormonalną będą zakazane w zabawkach, gdy tylko zostaną zidentyfikowane. Według PE Komisja musi też zdecydować, czy należy znieść obecne rozróżnienie między zabawkami przeznaczonymi dla dzieci poniżej 36 miesięcy a tymi przeznaczonymi dla dzieci starszych.

Europosłowie uważają, że przyszły przegląd dyrektywy TSD powinien również umożliwić szybkie dostosowanie, jeśli będzie to konieczne, wartości dopuszczalnych dla niebezpiecznych substancji chemicznych, co pozwoli uniknąć sytuacji, w której na szczeblu krajowym ustalane są różne wartości.

Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie UE do koordynacji działań w zakresie nadzoru rynkowego oraz do poprawy kontroli w celu skuteczniejszego wykrywania niebezpiecznych zabawek. W tym celu Komisja, w ocenie PE, powinna również zbadać możliwość wykorzystania nowych technologii, takich jak oznakowanie elektroniczne i sztuczna inteligencja.

Podkreślając, że podłączone do sieci zabawki mogą narazić dzieci na nowe niebezpieczeństwa i stanowić zagrożenie dla ich prywatności i zdrowia psychicznego, europosłowie zachęcają producentów do projektowania zabawek z wbudowanymi mechanizmami bezpieczeństwa i ochrony, na przykład przed zagrożeniami cybernetycznymi.
Wzywają również Komisję do oceny, czy etykiety zabawek mogłyby zawierać informacje na temat trwałości i możliwości naprawy produktu.

Europosłowie podkreślają, że internetowe platformy handlowe „powinny być zobowiązane do przyjęcia większej odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności zabawek sprzedawanych”, na przykład usuwając niebezpieczne zabawki i zapobiegając ponownemu pojawieniu się ich w sprzedaży.

Zgodnie z danymi EU Safety Gate unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych, w 2020 r. zabawki były najczęściej zgłaszaną kategorią produktów (27 proc. wszystkich powiadomień).

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 18.02.2022, 17:09
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ