Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Plan prac UE na 2021 rok - czego możemy się spodziewać?

04.01.2021, 12:50aktualizacja: 13.01.2021, 09:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2019 - Source : EP
© European Union 2019 - Source : EP
UE nadal zmaga się ze skutkami pandemii, realizując jednocześnie priorytetowe cele, takie jak walka ze zmianą klimatu. Oto, czego można się spodziewać w 2021 roku.

Plan odbudowy i wieloletni budżet UE

 

Pod koniec 2020 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na budżet UE na lata 2021-2027 i zatwierdził powiązane kwestie, takie jak ustanowienie mechanizmu praworządności.

Europosłowie będą musieli sfinalizować zasady funkcjonowania wszystkich programów wchodzących w skład budżetu na lata 2021-2027 oraz planu naprawy, który będzie wspierać ludzi i firmy w całej UE.

Zrównoważona odbudowa

W ramach znajdującego się w centrum unijnych planów odbudowy po COVID-19 Zielonego Ładu, ten rok będzie obfitował w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem. Rolnictwo, gospodarka o obiegu zamkniętym, różnorodność biologiczna, lasy, energia, emisje i system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS) to tylko niektóre z zagadnień, którymi mają zająć się eurodeputowani.

Klimat

Parlament Europejski chce, aby osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 stało się prawnie wiążącym celem UE, ponieważ UE kończy negocjacje w sprawie prawa klimatycznego.

Komisja Europejska zaproponowała we wrześniu, by cel redukcji gazów cieplarnianych podnieść z obecnych 40 do 55 proc. W grudniu porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. osiągnęli unijni przywódcy. PE opowiada się za ustanowieniem celu ograniczenia emisji o 60 proc. do 2030 r.

Usługi cyfrowe

Rok 2021 będzie rokiem regulacji platform internetowych. Pod koniec 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała ustawę o usługach cyfrowych w celu określenia wytycznych dla zmieniającego się środowiska online, aby było lepsze i bezpieczniejsze dla użytkowników i firm.

Sztuczna inteligencja

Na początku 2021 r. Komisja Europejska ma zaproponować nowe przepisy o sztucznej inteligencji regulujące jej technologiczne, etyczne, prawne i społeczno-gospodarcze aspekty oraz by zapewnić Europie czołową pozycję w tym obszarze. Europosłowie zaznaczają, że chce mieć pewność, iż nowe prawo będzie "ukierunkowane na człowieka" i oparte na europejskich wartościach, a jednocześnie pomoże ożywić gospodarkę.

Migracja

Parlament Europejski przeanalizuje przepisy mające stworzyć wspólną politykę azylową i migracyjną UE. Nowe środki zaproponowane przez Komisję Europejską mają zmienić i usprawnić obecne procedury azylowe poprzez wspólną odpowiedzialność i solidarność państw członkowskich, przy jednoczesnej ochronie granic zewnętrznych UE.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to nowa inicjatywa bezpośrednio angażująca obywateli, która ma zbadać, jakie zmiany mogłyby lepiej przygotować UE na przyszłość. Kryzys koronawirusowy opóźnił rozpoczęcie konferencji, jednak trwający dwa lata proces konsultacji powinien rozpocząć się na dobre w 2021 roku.

Rolnictwo

Parlament, Komisja i Rada powinny zakończyć negocjacje w sprawie reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2022-2027, w tym dostosowania jej do Europejskiego Zielonego Ładu i celów związanych z ochroną środowiska. Nowa polityka „od pola do stołu”, która ma szerzej spojrzeć na produkcję żywności, zostanie również przeanalizowana przez posłów.

Ochrona zdrowia: EU4Health

W nowym roku ruszy program EU4Health, który ma usprawnić współpracę i koordynację pomiędzy krajami UE w czasach kryzysu. Główne priorytety to ochrona ludzi przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia, lepsza dostępność leków i silniejsze systemy opieki zdrowotnej. Posłowie zagłosują na początku 2021 r. nad wstępnym porozumieniem z Radą w sprawie programu.

Mechanizm Ochrony Ludności

Parlament chce także uaktualnić unijny mechanizm ochrony ludności, aby usprawnić zarządzanie kryzysowe w UE i zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji nadzwyczajnych na dużą skalę, takich jak COVID-19 i klęski żywiołowe. Europosłowie chcą umożliwić UE samodzielne nabywanie zdolności w sytuacjach kryzysowych i opowiadają się za zwiększeniem prewencji. Parlament będzie negocjował z Radą UE modernizację systemu, który powinien zacząć działać w 2021 r.

Program kosmiczny

W tym roku UE powinna przyjąć unijny program kosmiczny na lata 2021-2027, w tym rozszerzenie zakresu działania obecnej Agencji Europejskiego GNSS (GSA), zmieniając jej nazwę na Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego.

Brexit

1 stycznia oficjalnie zakończył się okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE i zaczęły się złożone stosunki między nimi. Parlament Europejski będzie zaangażowany w tworzenie nowych więzi z Wielką Brytanią, np. zawieranie porozumień ad hoc w kluczowych dziedzinach, takich jak lotnictwo.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.01.2021, 12:50
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ
Ten blok jest uszkodzony lub nie istnieje. Być może brakuje zawartości lub zachodzi konieczność włączenia modułu, który za niego odpowiada.