Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Reskie Centrum Kultury - rewitalizacja z unijnym wsparciem

16.05.2023, 16:00aktualizacja: 16.05.2023, 16:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UG Resko
Fot. UG Resko
Zakończyła się rewitalizacja Centrum Kultury w Resku. Dzięki Funduszom Europejskim obiekt nie tylko został zmodernizowany; przestrzeniom nadano również nowe funkcje. Teraz służy aktywnej integracji mieszkańców, umożliwia rozwój usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Modernizacja Centrum Kultury w Resku przy ul. Wojska Polskiego objęła kompleksowy remont pomieszczeń. Obiekt wyposażono w dźwig platformowy, zamontowano ekologiczne pompy ciepła oraz wentylację wymuszoną rekuperacją. W budynku jest energooszczędne oświetlenie, a przed nim nowy plac. Zakupiono także wyposażenie m.in. dla biblioteki dla dzieci i dorosłych, sali dla muzyków i biura Klubu Seniora. Infrastruktura przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany pozwoliły na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz utworzenie trzech nowych stanowisk pracy: instruktora rękodzielnictwa, informatyka i bibliotekarza.

Koszt inwestycji, którego założeniem jest aktywna integracja mieszkańców, szczególnie tych zagrożonych ubóstwem czy bezrobociem, wyniósł prawie 5,3 mln zł. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski wsparł rewitalizację przestrzeni kwotą prawie 4 mln zł. To środki z unijnej puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, objęte działaniem pn. „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”. Prace modernizacyjne trwały od stycznia 2021 roku.

Renowacja Centrum Kultury była jednym z czterech rewitalizacyjnych projektów prowadzonych w gminie Resko z pomocą funduszy unijnych. Urząd Marszałkowski przekazał eurofundusze na modernizację w Resku rynku, przedszkola im. Kubusia Puchatka i parku miejskiego, a także na powstanie świetlic wiejskich w Siwkowicach i Mołstowie oraz utworzenie boiska przyszkolnego w Starogardzie.  

Według danych urzędu w perspektywie unijnej 2014-2020 samorząd województwa dofinansował prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji, przyznając beneficjentom Funduszy Europejskich pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2023, 16:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ