Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Ruszył nabór wniosków do polsko-ukraińskich projektów; priorytety to zdrowie i środowisko

02.06.2023, 08:54aktualizacja: 02.06.2023, 08:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot.MFiPR
Fot.MFiPR
Ponad 187 mln euro budżetu i maksymalne dofinansowanie na poziomie 90 proc. - ruszył nabór wniosków w programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027; w związku z trwającą wojną szczególne znaczenie będą miały projekty z zakresu ochrony zdrowia, priorytet ma też środowisko. Aplikować mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

Obszar Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 obejmuje w Polsce województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz część mazowieckiego. Na Ukrainie zaś zachodnie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Start naboru ogłoszono podczas spotkania wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z samorządowcami z obu państw, które odbyło się w Przemyślu. 

„Dzięki trzem edycjom programu Polska-(Białoruś)-Ukraina zrobiliśmy wiele dobrego dla pogranicza polsko-ukraińskiego i Podkarpacia. Za stosunkowo niewielkie środki z budżetu Unii Europejskiej dofinansowaliśmy budowę nowych dróg, poprawiliśmy dostęp do czystej wody, przyczyniliśmy się do budowy i wyposażenia szpitali. Wszystko we współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami z pogranicza Polski i Ukrainy” - mówiła podczas spotkania wiceminister funduszy.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskich i ukraińskich samorządów, organizacji pozarządowych i administracji, którzy od dwudziestu lat inicjują i realizują wspólne projekty na pograniczu polsko-ukraińskim. Wśród uczestników byli m.in. minister Marek Kuchciński, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Konsul Generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.

Ogłaszając pierwszy nabór projektów konkursowych w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 wiceminister Jarosińska-Jedynak podkreślała, że „współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy to długoletnia opowieść o otwartości i przełamywaniu stereotypów, wytrwałości, również w bardzo trudnych czasach i nadziei na pomyślną przyszłość”. 

„Dziś otwieramy kolejną kartę wspólnych relacji - oficjalnie otwieramy program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Jestem przekonana, że zapiszemy ją mądrze i odpowiedzialnie” - podsumowała wiceszefowa MFiPR.

Budżet programu to ponad 187 mln euro, a maksymalne dofinansowanie dla projektów to aż 90 proc..

W ramach pierwszego naboru wniosków, partnerzy z Polski i Ukrainy będą mogli otrzymać unijne środki na wspólne projekty z priorytetów Zdrowie (budżet 37 mln euro) oraz Środowisko (budżet 43 mln euro).

W związku z trwającą wojną w Ukrainie, szczególne znaczenie będą miały projekty z zakresu ochrony zdrowia. 

„Wspieramy zarówno szkolenia specjalistów, jaki i zakup sprzętu i inwestycje w niezbędną infrastrukturę. Liczymy na to, że istotnym elementem polsko-ukraińskich projektów będzie systemowa pomoc osobom poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji” - informuje ministerstwo funduszy.

Z kolei w priorytecie Środowisko oczekiwane są projekty dotyczące łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, zwiększenia dostępu do dobrej jakości wody i zrównoważonej gospodarki wodnej, ochrony bioróżnorodności oraz redukcji wszelkich rodzajów zanieczyszczeń.

Pierwsze rozstrzygnięcia planowane są jeszcze w tym roku.

Program jest skierowany do: jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, służb, inspekcji i straży, państwowych jednostek budżetowych, organizacji pozarządowych, izb handlowych, gospodarczych i biznesowych.

W ramach programu będą realizowane: duże projekty infrastrukturalne (wybrane w trybie pozakonkursowym, zawierające komponent infrastrukturalny o wartości co najmniej 2,5 mln euro), projekty konkursowe (o wartości dofinansowania od 100 tys. do 2,5 mln euro) oraz mikroprojekty (o wartości dofinansowania do 100 tys. euro).

Rolę instytucji zarządzającej programem pełni Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sekretariat Gabinetu Ministrów w Ukrainie pełni funkcję instytucji krajowej i koordynuje wdrażanie programu po stronie ukraińskiej.

Program będzie wspierał realizację projektów w ramach następujących pięciu priorytetów:

Środowisko

wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej, wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia 

Zdrowie

zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Turystyka

wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Współpraca

zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych, budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie 

Granice

rozwój infrastruktury przejść granicznych oraz szkolenia dla służb mundurowych.

Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 to kontynuacja programu Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.06.2023, 08:54
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ