Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Rzecznik prasowy MKSS: Postępująca dominacja Rosji nad Białorusią (komunikat)

24.11.2021, 10:41aktualizacja: 24.11.2021, 10:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn informuje:

"Postępująca dominacja Rosji nad Białorusią

W ostatnim roku reżim białoruski oraz rosyjska administracja podpisały szereg porozumień i umów, które zacieśniają współpracę między strukturami bezpieczeństwa Rosji i Białorusi. Część z tych dokumentów ma swoje bezpośrednie powiązania z ochroną granic Państwa Związkowego. Współpraca białorusko-rosyjska ma swoje znaczenie dla oceny wydarzeń na naszej granicy z Białorusią.

W listopadzie 2020 r. białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i rosyjska Rosgwardia podpisały w Moskwie "porozumienie o współpracy". Dokument ten mówił o wspólnych ćwiczeniach funkcjonariuszy, kooperacji w zakresie porządku publicznego, ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i strategicznego znaczenia. Dotykał również kwestii współpracy w zakresie "walki z terroryzmem i ekstremizmem". Porozumienie to posłużyło do ugruntowania współpracy obu państw, a także dało ramy prawne wsparcia przez Rosję białoruskich struktur OMON-u, kierowanych do pacyfikowania protestów ulicznych i potencjalnych zamieszek. Porozumienie to mogłoby zostać uruchomione np. w przypadku buntu i zamieszek. To właśnie na podstawie tego dokumentu reżim białoruski może poprosić Rosję o pomoc w zapewnieniu "porządku wewnętrznego".

Kolejne umowy Mińsk i Moskwa podpisały w 2021 r. W marcu prowadzono rozmowy w gronie służb rosyjskich i białoruskich, które skupiały się na współpracy w formacie Państwa Związkowego. Ostatecznie porozumienie podpisano we wrześniu w Soczi. W ramach prowadzonych przez kilka miesięcy rozmów wymieniano się doświadczeniami w zakresie ochrony granic oraz omawiano sposoby przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez "czynniki zewnętrzne". Wspólne rozmowy i komunikaty kierowane do opinii publicznej na ogół zawierały wątki antyzachodnie. Kolejne dokumenty były prezentowane jako odpowiedź na rzekomą agresję Zachodu.

W czerwcu 2021 r. służba Wywiadu Zagranicznego Rosji i Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi podpisały porozumienie o rozszerzaniu współpracy w zakresie walki z "destrukcyjną działalnością Zachodu", a także "agresywną polityką USA i państw zachodnich". Kolejne porozumienie podpisano we wrześniu w Soczi w czasie Kolegium Komitetu Granicznego Państwa Związkowego. W czasie uroczystości podpisania dokumentu omówiono realizację wspólnej polityki granicznej, w tym kwestie zabezpieczenia granic i terenów przygranicznych Państwa Związkowego oraz współpracę służb granicznych Rosji i Białorusi. Podpisano również porozumienie, którego celem było "usprawnienie wspólnych reakcji na naruszenie zewnętrznych granic Państwa Związkowego".

Ostatnie z szeregu porozumień zawarto 4 listopada w Moskwie. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka omawiali i zaakceptowali wtedy program o pogłębianiu integracji białorusko-rosyjskiej w ramach Państwa Związkowego w latach 2021-2023. Zatwierdzono również nową wersję doktryny wojskowej, która zawiera "uzgodnioną i dostosowaną do aktualnej sytuacji bezpieczeństwa" strategię. Kolejny raz dokument został przygotowany w oparciu o główną tezę dotyczącą neutralizowania "zagrożeń związanych z wrogą aktywnością Zachodu".

W ostatnim roku Rosja i Białoruś podpisały porozumienia, które budują ramy współpracy służb porządkowych i specjalnych obu państw, a także wspólnej ochrony granicy. W wyniku podpisania tych porozumień konflikt na granicach Państwa Związkowego może być rozwiązywany wspólnie przez służby białoruskie i rosyjskie. Oznacza to, że kryzys graniczny wytworzony celowo przez reżim Łukaszenki musi być analizowany przez pryzmat współdziałania rosyjskich i białoruskich służb przeciwko Polsce.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn"

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ ago/ ok/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2021, 10:41
Źródło informacji Rzecznik ministra koordynatora służb
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ