Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

13.09.2022, 09:00aktualizacja: 13.09.2022, 11:29

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2022 - Source : EP
© European Union 2022 - Source : EP
W poniedziałek 12 września br. rozpoczęła się kolejna sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Podczas czterodniowego posiedzenia poruszone zostaną kwestie związane m.in. sytuacją w Ukrainie, wzrostem cen energii w Europie czy ustaleniem płac minimalnych w krajach UE.

Orędzie o stanie UE: debata z Ursulą von der Leyen

W środę o godz. 9.00, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wygłosi w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej, po którym odbędzie się debata z posłami.

Przewodnicząca KE skoncentruje się m. in. na tematach dotyczących solidarności UE z Ukrainą, sankcji wobec Rosji, działań zapewniających dostawy energii do UE i ograniczeniu zależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz obecnych skoków cen energii.

Podczas dyskusji posłowie ocenią pracę Komisji i jej plany na najbliższy rok oraz przedstawią własne poglądy i propozycje.

Gwałtowny wzrost cen energii w Europie

We wtorek po południu posłowie będą debatować z Radą i Komisją nad odpowiedzią UE na wzrost cen energii.

Parlament oceni instrumenty UE mające na celu ochronę europejskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed wzrostem cen podczas nadchodzącej zimy. Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie podczas kolejnej sesji plenarnej w październiku.

Posłowie chcą więcej energii odnawialnej i oszczędności energii

Plany w ramach pakietu "Gotowi na 55", przyspieszające wdrażanie energii odnawialnej i zmniejszanie zużycia energii do 2030 roku, zostaną poddane pod dyskusję w poniedziałek, a we wtorek odbędzie się głosowanie.

Posłowie będą też głosować nad rewizją dyrektywy o efektywności energetycznej, przepisów, wyznaczających cele oszczędności energii zarówno w zużyciu energii pierwotnej, jak i końcowej w UE.

Europarlament: Węgry nie mogą być dłużej uważane za w pełni demokratyczne

W projekcie sprawozdania na temat rozwoju sytuacji od czasu uruchomienia przez Parlament artykułu 7, posłowie zaznaczyli, że wartości UE są systemowo zagrożone na Węgrzech.

Główne obszary niepokoju posłów dotyczą funkcjonowania systemu konstytucyjnego i wyborczego, niezależności sądownictwa, a także od wolności akademickiej i religijnej oraz praw grup wrażliwych.

Posłowie mają również uznać, że dalsze opóźnienia w procesie stosowania art. 7 będą oznaczały naruszenie przez Radę zasad państwa prawa.

Adekwatna płaca minimalna: nowe przepisy podnoszące standard życia

Posłowie mają poprzeć  przepisy UE o płacy minimalnej. Ich celem jest ograniczenie ubóstwa, podniesienie standardu życia i wzmocnienie negocjacji zbiorowych.

Zgodnie z nowymi przepisami krajowe płace minimalne będą musiały umożliwiać pracownikom prowadzenie godnego życia. Aby ułatwić ocenę adekwatności istniejących ustawowych płac minimalnych, państwa UE mogą ustanowić koszyk towarów i usług w cenach realnych lub ustalić ją na poziomie 60% mediany płacy brutto i 50% średniej płacy brutto.

“Oto Europa”: Przemówienie premier Finlandii Sanny Marin

We wtorek rano premier Finlandii Sanna Marin podzieli się swoimi poglądami na temat obecnej sytuacji w Europie i kierunku zmian.

Przed wystąpieniem na sesji plenarnej Sanna Marin i przewodnicząca PE Roberta Metsola odbędą dwustronne spotkanie.

Debata o wojnie na Ukrainie, zatwierdzenie wsparcia finansowego

Parlament omówi we wtorek z szefem polityki zagranicznej UE Josephem Borrellem najnowsze wydarzenia na Ukrainie i będzie głosował nad pomocą finansową z UE.

We wtorkowym głosowaniu Parlament zdecyduje, czy zastosować tzw. "procedurę w trybie pilnym", aby zatwierdzić pożyczkę makrofinansową w wysokości 5 mld euro. Ma ona pomóc Ukrainie w pokryciu rosnących potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego, spowodowanych inwazją Rosji. Ta ostatnia pożyczka jest drugą transzą pakietu pomocowego o wartości 9 mld euro, z czego 1 mld euro został już wypłacony.

Głosowania dotyczące makrofinansowania: wtorek 13 września (w sprawie zastosowania trybu pilnego), decyzja w sprawie głosowania właściwego zależna od pierwszego głosowania.

Grecki skandal z oprogramowaniem szpiegowskim i podsłuchami: debata o ostatnich wydarzeniach

W poniedziałek posłowie przedyskutują z Radą UE i Komisją Europejską zgłoszone przypadki inwigilacji i użycia oprogramowania szpiegowskiego Predator w Grecji.

Posłowie do PE mają wyrazić swoje oburzenie w związku z ostatnimi doniesieniami o podsłuchiwaniu przez służby wywiadowcze, jak również o stosowaniu oprogramowania szpiegowskiego wobec polityków, dziennikarzy i innych osób publicznych w Grecji. Wśród tych osób jest lider greckiej partii opozycyjnej PASOK-KINAL, Nikos Androulakis.

Nowe zasady w celu powstrzymania spowodowanego przez UE wylesiania na świecie

Posłowie będą debatować w poniedziałek i głosować we wtorek nad nowym rozporządzeniem dot. produktów wolnych od wylesiania, aby zmniejszyć wkład UE w zmiany klimatyczne i utratę różnorodności biologicznej na świecie. Nowe prawo nakładałoby na firmy obowiązek sprawdzenia, czy towary sprzedawane w UE nie zostały wyprodukowane na terenach wylesionych lub zdegradowanych.

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.09.2022, 09:00
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ