Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Think Tank PE: mowa nienawiści i dezinformacja są coraz częściej wykorzystywane w celach politycznych

30.06.2022, 08:50aktualizacja: 30.06.2022, 08:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2018 - Source : EP
© European Union 2018 - Source : EP
Mowa nienawiści i dezinformacja są coraz częściej wykorzystywane w celach politycznych jako środki nasilające polaryzację społeczną - wynika z raportu Think Tanku Parlamentu Europejskiego. Eksperci zwrócili też uwagę na związek między modelem biznesowym mediów społecznościowych, a rozpowszechnianiem mowy nienawiści.

W raporcie - poświęconym zwalczaniu mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w Unii Europejskiej - Think Tank PE przypomniał, że w komunikacie z 9 grudnia 2021 r. Komisja Europejska zwróciła się do Rady o przyjęcie decyzji uznającej mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści za obszar przestępczości zgodnie z art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE. "Wniosek dotyczący takiej decyzji Rady ma formę załącznika do komunikatu. Jeśli zostanie ona przyjęta, Komisja przedstawi propozycję dyrektywy w sprawie minimalnych zasad dotyczących określania przestępstw i sankcji w tej dziedzinie przestępczości" - napisano.

Dodano, że KE uważa przestępstwa z nienawiści za "szczególnie poważne ze względu na szkody, jakie wyrządzają poszczególnym ofiarom, społecznościom i całemu społeczeństwu". "Ich +wymiar transgraniczny+ jest - zdaniem Komisji - związany z efektem rozlewania się ponad granicami (w szczególności, ale nie tylko w odniesieniu do mowy nienawiści w internecie). Ponadto Komisja dostrzega szczególną potrzebę wspólnego podejścia do zwalczania tych zjawisk, ponieważ rozbieżne podejścia krajowe w UE doprowadziły do fragmentacji, która osłabia wysiłki w tym zakresie" - zauważono w analizie.

Autorzy raportu podkreślili, że inicjatywa KE jest "częścią szerszych działań politycznych UE, zawartych m.in. w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030". "Ponadto stanowi uzupełnienie wniosku legislacyjnego dotyczącego dyrektywy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Choć prawdą jest, że mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści mogą być wymierzone w ofiary z powodu uprzedzeń związanych z płcią, wniosek dotyczący dyrektywy ustanawia minimalne zasady w sprawie definicji przestępstw w dziedzinie wykorzystywania seksualnego i przestępstw komputerowych, a więc obejmuje odrębny zestaw czynów przestępczych" - poinformowali.

Jak czytamy, PE podejmował problem mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w licznych rezolucjach. "W rezolucji z października 2018 r. w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie Parlament uwypuklił związek między rozpowszechnianiem mowy nienawiści, a przemocą. Podkreślił przy tym negatywną rolę, jaką w tym zakresie mogą odgrywać politycy i partie polityczne. PE wezwał państwa członkowskie do +zdecydowanego potępienia przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści we wszystkich rodzajach mediów, ponieważ bezpośrednio normalizują one i wzmacniają nienawiść i przemoc w społeczeństwie+" - podano.

W raporcie wspomniano też o rezolucji z listopada 2020 r., w której PE zauważył, że "mowa nienawiści i dezinformacja są coraz częściej wykorzystywane w celach politycznych jako środki nasilające polaryzację społeczną". "Parlament dostrzegł związek między modelem biznesowym mediów społecznościowych, opartym na reklamie mikrotargetowanej, a rozpowszechnianiem mowy nienawiści na tych platformach. Ponowił też apel do państw członkowskich o wdrożenie i egzekwowanie środków mających na celu zapobieganie, potępianie i zwalczanie mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia ram prawnych w zakresie zwalczania mowy nienawiści i dyskryminacji" - podsumowano.

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.06.2022, 08:50
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.