Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Think Tank PE: przyjęcie regulacji anty-SLAPP jest szczególnie palącą kwestią w UE

20.09.2021, 08:58aktualizacja: 20.09.2021, 09:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Przyjęcie regulacji anty-SLAPP, tj. zapobiegających tzw. strategicznym procesom sądowym przeciwko udziałowi publicznemu, jest szczególnie palącą kwestią w UE, która znajduje się w obliczu bezprecedensowych wyzwań dla praworządności - podkreślono w raporcie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.

Think Tank Parlamentu Europejskiego przygotował na wniosek Komisji Prawnej PE analizę poświęconą strategicznym procesom sądowym przeciwko udziałowi publicznemu (ang. strategic lawsuits against public participation – SLAPP). We wstępie dokumentu przypomniano, że termin ten po raz pierwszy pojawił się w literaturze naukowej jako określenie zjawiska spraw sądowych, których celem jest stłumienie krytyki lub debaty publicznej w sprawach dotyczących interesu publicznego.

"SLAPPs to forma pozwu odwetowego mającego na celu ograniczenie wolności wypowiedzi w sprawach dotyczących interesu publicznego. Są powszechnie stosowane w dowolnym obszarze zainteresowania publicznego przeciwko publicznym organom działającym na rzecz ochrony demokracji i praworządności w UE. Ofiarami pozwów tego typu padają dziennikarze, niezależne media, naukowcy, społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka" – wyjaśniono.

Powołując się na raport przygotowany na zlecenie Rady Europy, eksperci zwrócili uwagę na "nadużywanie postępowań prawnych przeciwko dziennikarzom w kilku krajach w ciągu ostatniego roku". "Sprawy dotyczyły m.in. niezależnych maltańskich serwisów informacyjnych pozywanych przez różnych biznesmenów, prywatnych firm na Węgrzech i w Rumunii, którym udało się cenzurować treści poprzez nakazy sądowe i roszczenia o zniesławienie, a także procesu karnego wytoczonego przez słowackie władze dziennikarzowi z powodu wyrażenia w artykule opinii nt. religii" – poinformowali.

Autorzy analizy wskazali, że SLAPPs mają negatywny wpływ "również na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także na praworządność UE". "Choć kilka jurysdykcji spoza UE przyjęło już ustawodawstwo anty-SLAPP, nie zrobiło tego jeszcze żadne państwo unijne. Sama Unia też nie przyjęła jak dotąd wszystkich przepisów, które znacząco ograniczyłyby SLAPPs. W związku z tym istnieje znaczna luka w integralności porządku prawnego UE. W 2021 r. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy (Dunja Mijatovic - PAP) zwróciła uwagę, że chociaż SLAPPs nie są nowym zjawiskiem to skala problemu rośnie i stanowi poważne zagrożenie dla wolności ekspresji. Potrzeba zatem zdecydowanej interwencji legislacyjnej UE" – czytamy.

W ich ocenie w tym zakresie "warto czerpać z dobrych praktyk jurysdykcji spoza UE, ale należy uznać pewne wyjątkowe cechy unijnego porządku prawnego i tradycji prawnych państw członkowskich". "Ponadto interwencja ustawodawcza musi być sformułowana w sposób uprawniający sądy krajowe do szybkiego oddalenia sprawy bez szkody dla potencjalnych wnioskodawców. Właściwie sformułowane przepisy anty-SLAPP umożliwiają powodowi przedstawienie roszczeń do sądu, a tym samym spełniają wymogi art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, że +każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej+” – napisali.

Oprócz przyjęcia dyrektywy anty-SLAPP – wskazali eksperci - niezbędna jest również reforma rozporządzeń Bruksela I i Rzym II w taki sposób, aby rozróżnić sprawy o zniesławienie od spraw o inne czyny niedozwolone. "Zaleca się, aby jurysdykcja była oparta na miejscu zamieszkania pozwanego, chyba że obie strony wyrażą zgodę na odstępstwo. Dzięki temu pozwani działający w interesie publicznym wiedzieliby, gdzie będą się bronić i byłoby to zgodne z podstawowymi wartościami rozporządzenia Bruksela I, a mianowicie większą przewidywalnością wyników procesu ze względu na znajomość danego systemu prawnego" – stwierdzili.

Podkreślili też, że "przyjęcie regulacji anty-SLAPP jest szczególnie palącą kwestią w UE, która znajduje się obecnie w obliczu bezprecedensowych wyzwań dla praworządności i demokracji". "Reformy, które uznają centralną rolę dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w procesie ochrony praworządności będą stanowić znaczący wkład w propagowanie wartości demokratycznych" – podsumowali. (PAP)

dap/

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 20.09.2021, 08:58
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ