Newsletter

Polityka i społeczeństwo

UE wzmacnia swoje zdolności reagowania na zagrożenia epidemiczne

02.12.2021, 12:30aktualizacja: 02.12.2021, 12:36

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Polska europosłanka Joanna Kopcińska; © European Union 2020 - Source : EP
Polska europosłanka Joanna Kopcińska; © European Union 2020 - Source : EP
Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły wstępne porozumienie w kwestii wzmocnienia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. European Centre for Disease Prevention and Control) to istniejąca od 2005 r. niezależna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Sztokholmie. Jest ona odpowiedzialna za monitorowanie wszelkich zagrożeń dla państw członkowskich UE związanych z chorobami zakaźnymi. 11 listopada 2020 r.  Komisja Europejska - w ramach budowania Europejskiej Unii Zdrowia - zaproponowała nowe ramy bezpieczeństwa zdrowotnego dostosowane do przyszłych wyzwań zdrowotnych, oparte na doświadczeniach ze zwalczania COVID-19, które obejmują propozycję wzmocnienia mandatu Centrum.

ECDC będzie koordynować standaryzację procedur gromadzenia danych epidemiologicznych, ich walidację, analizę i rozpowszechnianie na szczeblu UE. Będzie również opracowywać oceny ryzyka i prowadzić bazy danych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz pracować nad zharmonizowanym podejściem do gromadzenia i modelowania danych w celu uzyskania porównywalnych danych z całej UE.

„Centrum przedstawi zalecenia dotyczące wzmocnienia zdolności systemów opieki zdrowotnej. Jego rolą będzie również dostarczanie solidnej i niezależnej wiedzy naukowej oraz wspieranie działań mających na celu zapobieganie transgranicznym zagrożeniom zdrowia w Unii Europejskiej, przygotowywaniu się i reagowaniu na nie” – powiedziała polska europosłanka Joanna Kopcińska.

ECDC będzie współpracować z Komisją Europejską, władzami krajów członkowskich oraz odpowiednimi organami i agencjami UE, aby zapewnić synergię ich działań. Będzie również działać w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie zdrowia publicznego. Bliższa współpraca ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) obejmie w szczególności takie obszary jak monitorowanie i raportowanie trendów w chorobach zakaźnych oraz wymiana informacji na temat nietypowych zjawisk epidemicznych lub nowych chorób zakaźnych o nieznanym pochodzeniu, w tym w krajach trzecich.

Zadaniem ECDC będzie również monitorowanie zdolności krajowych systemów opieki zdrowotnej do wykrywania, zapobiegania i reagowania na epidemie chorób zakaźnych, w tym także identyfikowanie luk w systemach ochrony zdrowia i przedstawianie naukowych zaleceń. Centrum ma również zapewniać pomoc techniczną i naukową władzom krajowym w rozwijaniu ich zdolności do wykrywania i sekwencjonowania genomów czynników zakaźnych, monitorować stosowanie szczepień przeciwko głównym chorobom zakaźnym w całej UE oraz wspierać walkę z dezinformacją na temat szczepień.

Parlament i Rada muszą teraz zatwierdzić umowę, zanim będzie mogła wejść w życie.

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.12.2021, 12:30
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ