Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Warmińsko-mazurski samorząd rozdzielił ostatnią pulę unijnych środków na projekty zdrowotne

21.03.2023, 16:00aktualizacja: 21.03.2023, 16:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. KE
Fot. KE
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozdzielił dodatkową pulę środków europejskich na ochronę zdrowia. Pieniądze pochodzą z dodatkowej osi priorytetowej, wygospodarowanej w odpowiedzi na pandemię wirusa Sar-Cov-2. Są przeznaczone na zabezpieczenie pracowników i firm oraz dostosowanie działalności gospodarczej do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia.

Jak mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, z inicjatywa REACT-EU skorzysta w sumie 40 podmiotów, a przyznane dofinansowanie - 40,5 mln zł - trafi do przychodni, szpitali powiatowych i regionalnych.

To był ostatni konkurs w dziedzinie ochrony zdrowia w tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która już się kończy - dodaje marszałek, podkreślając, że region jest już gotowy do startu z nowym programem - Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Zarząd województwa podzielił zgłoszone projekty na trzy grupy. W pierwszej (tzw. schemat A) dofinansowanie obejmuje podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację leczniczą. Europejskie środki - w sumie 3,6 mln zł - przyznano 17 placówkom ochrony zdrowia. Wśród nich znalazł się Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzicznie, który otrzyma 213 tys. zł na doposażenie PZOZ w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Z własnych środków placówka przeznaczy na ten cel 50 tys. zł. Na podobne cele blisko 130 tys. zł z funduszy europejskich trafi do gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie, 241 tys. zł do miejskiej przychodni zdrowia w Barczewie, a 242 tys. zł do ZOZ w Dywitach.

Dla 15 placówek leczniczych, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu, samorząd regionu przeznaczył 19,8 mln zł z unijnego wsparcia. W tej grupie największe dofinansowanie (1 mln. 620 tys. zł) otrzymają - Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Publiczny ZOZ w Działdowie. W obu przypadkach pieniądze te zostaną wydane na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny. Z kolei Szpital Powiatowy w Pasłęk (dofinansowanie 1 mln 223 tys. zł) zakupi tomograf komputerowy, a Szpital Powiatowy w Piszu (1 mln 543 tys. zł wsparcia) - nowoczesne aparaty RTG z wyposażeniem. 

Schemat C dofinansowania przeznaczony został dla ponadpowiatowych ośrodków specjalistycznych. W tym przypadku kwoty unijnego dofinansowania są najwyższe. Np. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie otrzyma 2 mln 550 tys. zł na zakup nowoczesnego aparatu angiograficznego na potrzeby pracowni hemodynamiki. Brakujące 1,5 mln zł placówka będzie musiała zapewnić z własnych środków. Ten i siedem innych szpitali otrzyma w sumie ponad 17 mln zł dofinansowania. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.03.2023, 16:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ