Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Warmińsko-mazurskie: I nabór wniosków Interreg Litwa-Polska w liczbach

10.05.2023, 10:38aktualizacja: 10.05.2023, 10:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

 UMWWM
UMWWM
W zakończonym 28 kwietnia I naborze wniosków Programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w województwie warmińsko-mazurskim wpłynęło 131 wniosków projektowych, które teraz zostaną poddane ocenie formalnej i jakościowej.

Urząd marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego poinformował, że największą popularnością wśród aplikujących cieszył się Priorytet 2 Programu - „Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturalnego”, a w ramach tej osi wpłynęło 70 wniosków. Priorytetu 3 -  „Wzmacnianie współpracy lokalnych interesariuszy” dotyczy 35 aplikacji projektowych, natomiast 26 wniosków złożono w ramach Priorytetu 1 - „Promowanie dobrostanu środowiskowego”.

Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach wszystkich Priorytetów to 78,5 mln euro, a pula dostępnych podczas naboru środków EFRR to blisko 20,7 mln euro.

Beneficjenci z Warmii i Mazur poznają decyzje o wyborze projektów do dofinansowania w IV kwartale br.

Więcej informacji o naborze, w tym szczegółowe statystyki dotyczące aplikacji projektowych można znaleźć tutaj.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.05.2023, 10:38
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.