Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Wciąż wiele wyzwań na drodze do równości płci

22.02.2021, 14:57aktualizacja: 26.02.2021, 09:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Parlament Europejski
Fot. Parlament Europejski
Ponad 25 lat od przyjęcia Deklaracji Pekińskiej żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej nie osiągnęło określonych w niej celów - uznali europosłowie w rezolucji, w której ocenili postępy i wskazali wyzwania w zakresie praw kobiet.

Deputowani wskazali, że choć po upływie ćwierćwiecza od przyjęcia deklaracji poczyniono w tej sferze pewne postępy, to - jak wskazuje piąty przegląd Deklaracji Pekińskiej i dołączonej do niej Platformy Działania, który opublikował Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w 2020 r. - nadal jest to za mało.

Eurodeputowani wyrazili również głębokie zaniepokojenie w związku z obecną pandemią, która pogłębia istniejące nierówności płci, grozi odwróceniem dotychczasowych zdobyczy w tej dziedzinie i może zmusić ponad 47 milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie do życia poniżej granicy ubóstwa.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 505 europosłów, 109 było przeciw, zaś 76 wstrzymało się od głosu.

Dla powstrzymania przemocy wobec kobiet europosłowie ponowili apel o ratyfikację konwencji stambulskiej i wezwali Komisję do przedstawienia dyrektywy UE w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy ze względu na płeć oraz ich zwalczania. Należy pilnie zająć się wzrostem przemocy domowej podczas pandemii COVID-19, zapewniając ofiarom usługi ochrony, takie jak telefony zaufania, bezpieczne zakwaterowanie i usługi zdrowotne - dodali.

Konieczne jest także podjęcie szczególnych środków na rzecz wyrugowania cyberprzemocy, w tym nękania w sieci oraz mowy nienawiści, które w nieproporcjonalny sposób dotykają kobiet i dziewcząt - uznano w rezolucji.

Parlament ponowił apel do państw członkowskich UE o odblokowanie dyrektywy w sprawie obecności kobiet w zarządach i nalega na osiągnięcie celów UE, planów działania, harmonogramów i tymczasowych środków specjalnych, aby osiągnąć zrównoważoną reprezentację na wszystkich stanowiskach wykonawczych, ustawodawczych i administracyjnych.

Posłowie podkreślili, że przyjęcie prawodawstwa UE w celu zwiększenia przejrzystości wynagrodzeń pomogłoby zlikwidować różnice między płciami, podkreślając z ubolewaniem, że wniosek Komisji w tej sprawie nie został jeszcze przedstawiony zgodnie z planem.

Posłowie do PE są szczególnie zaniepokojeni pewnymi wstecznymi tendencjami dotyczącymi dostępu do usług zdrowotnych w niektórych krajach UE. W szczególności potępiają niedawny zakaz aborcji w Polsce.

Podkreślają, że dostęp do planowania rodziny, usług zdrowotnych dla matek oraz bezpiecznej i legalnej aborcji to kluczowe elementy gwarantujące prawa kobiet i ratujące życie. Posłowie wzywają również do powszechnego poszanowania i dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw uzgodnionych w deklaracji pekińskiej.

W IV Światowej Konferencji w Sprawie Kobiet w Pekinie w 1995 r. uczestniczyło kilka tysięcy przedstawicielek z ponad 180 państw. Do podjętej wtedy Deklaracji Pekińskiej dołączony był dokument określający główne problemy w kwestii nierówności między płciami - tzw. Platforma Działania.

Wśród 12 obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet, w dokumencie tym wskazano m.in. na problem ubóstwa, nierównomiernego dostępu do edukacji, przemocy wobec kobiet, ale także zobowiązano się do podjęcia inicjatyw "wrażliwych na kulturową tożsamość płci (gender)" i dotyczących przeciwdziałania chorobom przenoszonym drogą płciową, problemów zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

jjk

Źródło informacji: EuroPAP News

Image
Belka EuroPAP News

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 22.02.2021, 14:57
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ
Ten blok jest uszkodzony lub nie istnieje. Być może brakuje zawartości lub zachodzi konieczność włączenia modułu, który za niego odpowiada.