Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Zlecone: Komunikat Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

01.04.2011, 15:33aktualizacja: 01.04.2011, 15:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" dementuje.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi niewypłacania, zmniejszania lub żądaniami zwrotu wypłaconych odszkodowań osobom poszkodowanym przez ubiegłoroczną powódź, które otrzymały świadczenia z budżetu Państwa - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" dementuje informacje, iż na prawo do odszkodowania i jego wysokość miały wpływ wypłacone powodzianom świadczenia z budżetu Państwa. Dementuje również informację, że Towarzystwo żądało zwrotu odszkodowania z uwagi otrzymanych przez poszkodowanych świadczeń wypłacanych powodzianom z budżetu Państwa. Towarzystwo przed wypłatą stosowanego odszkodowania nie było w posiadaniu i nie żądało informacji czy poszkodowani otrzymali jakiekolwiek świadczenia z budżetu Państwa.

Kilkanaście wniosków o udostępnienie przez gminne ośrodki pomocy społecznej danych dotyczących wypłaconych powodzianom świadczeń z budżetu Państwa związanych było z procesem odwoławczym, w którym poszkodowani argumentowali, że wysokość świadczeń wypłaconych przez budżet Państwa za mienie uszkodzone w wyniku powodzi jest rozbieżna z wysokością odszkodowania ustaloną przez Towarzystwo, a dotyczącą tego samego mienia.

Wnioski o udostępnienie powyższych danych były składane na podstawie art. 25 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1151) tekst jednolity z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. 2010 Nr 11, poz. 66).

Wysokość odszkodowań Towarzystwo wyliczało w oparciu o szczegółowe kosztorysy sporządzane na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i cenniki Sekocenbud. Ewentualne rozbieżności pomiędzy wyliczeniami dokonanymi przez Towarzystwo i urzędy gmin mogą wiązać się z faktem, że rzeczoznawcy Towarzystwa sporządzali dokumentację uszkodzonego mienia niezwłocznie po ustąpieniu powodzi, zaś dokumentacja dla celów świadczeń wypłaconych przez budżet Państwa sporządzana była później i w tym czasie mogły ujawnić się nowe szkody lub mógł rozszerzyć się zakres wcześniejszych uszkodzeń.

W wyniku ubiegłorocznych kilku fal powodziowych, Towarzystwo wypłaciło odszkodowania dotyczące ponad 9 tys. szkód. Odszkodowania dotyczące szkód w gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego przekroczyły 30% odszkodowań w szkodach wypłaconych w związku z powodzią na terenie całego kraju.

KONTAKT:

e-mail: jaroslaw.goliniewski@tuw.pl

Źródło informacji: Biuro Zarządu TUW "TUW"

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.04.2011, 15:33
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ