Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Zmiana musi mieć silne korzenie

20.09.2022, 11:13aktualizacja: 20.09.2022, 11:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PZPN
PZPN
PZPN od kilku lat prowadzi Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Od niedawna w programie tym pojawił się nowy szczebel - zielona gwiazdka. Ma on zachęcić szkółki na najniższym poziomie do wprowadzenia pewnych minimalnych standardów. Zaczynając od tego kroku, polska piłka ma powoli wspinać się po szczeblach europejskiej i światowej drabinki.

Jakie wymogi stawia Polski Związek Piłki Nożnej przed szkółką, która chciałaby uzyskać zieloną gwiazdkę w ramach programu? Oto najważniejsze elementy każdego z kryteriów oceny szkółki, które musi ona spełnić na tym poziomie:

Minimum 1 drużyna (chłopięca lub dziewczęca) w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6-U13).

Aktualne (wydanie nie wcześniej niż przed 12 miesiącami) zaświadczenia o niekaralności z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dla każdego trenera szkółki.

Prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G - Junior D (U6-U13).

Posiadanie oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu dla każdego ze swoich zawodników, a także badań lekarskich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.

W każdej drużynie do funkcji I trenera musi być przypisany minimum jeden trener z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C.

W wydarzeniu drużyny utworzonej w systemie musi uczestniczyć trener z ważną licencją minimum Grassroots C/UEFA C albo wyższą.

Szkółka piłkarska musi prowadzić i uzupełniać w systemie listę obecności na każdych zajęciach treningowych drużyny.

Obowiązkiem szkółki jest zapewnienie odpowiedniego, bezpiecznego miejsca do przeprowadzenia zajęć treningowych.

Mając na celu umożliwienie uczestnictwa w programie mniejszym lokalnym szkółkom, które nie były w stanie sprostać restrykcyjnym kryteriom dotychczasowych poziomów Programu Certyfikacji, PZPN znacząco ograniczył - w przypadku gwiazdki zielonej - zakres oczekiwanych parametrów. Jednocześnie jednak, mając na celu ciągłe podnoszenie poziomu podmiotów szkolących młodych piłkarzy, PZPN rekomenduje szkółkom na poziomie zielonym, by starały się realizować wymagania poziomu brązowego, takie jak np.:

Potwierdzenie wszystkich zawodników uczestniczących w zajęciach treningowych w szkółce oraz przypisanie ich do drużyn w systemie zarządzania szkółką piłkarską.

Realizowanie programu szkolenia PZPN albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu szkolenia, który zawiera cele i zadania szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej.

Posiadanie przez trenera na zajęciach planu treningowego oraz konspektu treningowego.

Jak widać w niektórych obszarach, wymogi te odpowiadają pozostałym poziomom, a w niektórych są rekomendacją wskazującą szkółce kierunek dalszego rozwoju. Dodatkowe informacje o każdym z tych kryteriów znajdziecie na stronie www2.laczynaspilka.pl/certyfikacja, która pomoże wam zarejestrować własną szkółkę w programie.

Źródło informacji: PZPN

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 20.09.2022, 11:13
Źródło informacji PZPN
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ