Newsletter

Zdrowie i styl życia

Gliwice: #ZieloneGliwice. PEC – inwestycja w przyszłość

28.03.2023, 01:14aktualizacja: 28.03.2023, 01:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. D. Nita-Garbiec / UM w Gliwicach
Fot. D. Nita-Garbiec / UM w Gliwicach
Po 3 latach intensywnych prac Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach oddało do użytku zmodernizowaną od podstaw, ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających w procesie produkcji ciepła.

Działająca tam kilkupoziomowa instalacja jest jednocześnie pierwszym rozwiązaniem zasilającym w perspektywie kilku lat projektowany przez PEC-Gliwice Park Zielonej Energii. W oficjalnym pokazie możliwości nowej oczyszczalni i jej zwiedzaniu uczestniczył 21 marca prezydent Gliwic Adam Neumann wraz z zastępcami, Aleksandrą Wysocką i Mariuszem Śpiewokiem.

Nową oczyszczalnię ścieków przemysłowych zlokalizowano w kompleksie PEC – Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135, w murach dawnej przepompowni pracującej przez lata na coraz mniej wydajnych technologiach oczyszczania. Inwestycja zamknęła się w kwocie ok. 7 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowanego z inżynierami gliwickiej firmy Seen Technologie przebudowano kompleksowo wnętrza obiektu, dzieląc je na poziomy przeznaczone na kolejne elementy specjalnie zaprojektowanej instalacji grawitacyjnej, spełniającej najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe.

Stworzone tam, w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne pozwalają na precyzyjne usuwanie metali ciężkich i siarczanów ze ścieków przemysłowych, ich dalsze oczyszczanie poprzez rekarbonizację, czyli dodanie do strumienia płynnego dwutlenku węgla obniżającego pH ścieków do bezpiecznego poziomu, następnie filtrację końcową oraz odwadnianie oddzielonych w procesie osadów – docelowo do postaci płaskiego, suchego placka filtracyjnego, który wytwarzać ma budowana prawdopodobnie jeszcze w tym roku prasa filtracyjna. W instalacji zastosowano dodatkowo szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie całego procesu.

Wydajność działającej już oczyszczalni jest wysoka. Ilość oczyszczonych ścieków w stosunku do ilości ścieków wprowadzanych do instalacji kształtuje się na poziomie 5 metrów sześciennych na godzinę. To jeden z najwyższych możliwych wyników. Część oczyszczonych ścieków wraca do instalacji wewnętrznych ciepłowni do dalszego wykorzystania jako tzw. woda szara. Pozostała część – spełniająca rygorystyczne normy jakościowe – zasila nurt Bytomki.

– Dla PEC – Gliwice to bardzo ważna inwestycja. Oczekiwania środowiskowe wobec dostawcy ciepła systemowego stale rosną i my je ambitnie spełniamy. Nasza nowa instalacja zmniejsza uciążliwości związane z wpływem produkcji ciepła na lokalne środowisko naturalne, zapobiegając zanieczyszczaniu wód powierzchniowych i przyczyniając się do utrzymania wysokiej jakości ekosystemu wodnego. Tym samym oczyszczalnia ścieków przemysłowych PEC – Gliwice wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju – mówił podczas prezentacji zmodernizowanego obiektu Krzysztof Szaliński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to jedna z najważniejszych spółek komunalnych naszego miasta, która jako jedna z nielicznych w skali kraju zarówno produkuje, jak i dystrybuuje ciepło, dostarczając je około 125 tys. mieszkańcom Gliwic. Tym działaniom towarzyszy wysoka dbałość o stan środowiska, która znalazła urzeczywistnienie także w projekcie instalacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych, służącej przetwarzaniu nadmiaru wody przemysłowej uzyskiwanej w procesach technologicznych PEC – Gliwice. Jest ona jednocześnie elementem nowej, bardzo ważnej dla miasta inwestycji nazywanej Parkiem Zielonej Energii. Będzie on jednym z najnowocześniejszych w skali kraju ośrodków pozyskiwania energii z odpadów komunalnych – zwracał uwagę prezydent Gliwic Adam Neumann.

Stworzenie w Gliwicach Parku Zielonej Energii – dzięki rozbudowie kompleksu miejskiej ciepłowni o blok parowy – pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby mieszkańców z komunalnych odpadów resztkowych, których nie da się już odzyskać poprzez segregację i recykling.

Proces produkcji ciepła wspierać będą rozwiązania zastosowane w nowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Tym samym Park Zielonej Energii będzie uzupełnieniem przyjaznego środowisku systemu gospodarki odpadami, pozwalając na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz znaczące ograniczenie zużycia wody i eliminację węgla w produkcji ciepła i prądu.

Budowę Parku Zielonej Energii zaplanowano na kolejne lata. Koszt inwestycji sięga niemal 290 mln zł. Do jej realizacji niezbędne będą środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Miasta Gliwice. Pierwsze kroki w kierunku pozyskania niezbędnych funduszy już wykonano – w styczniu projekt Parku Zielonej Energii przeszedł pozytywnie ocenę formalną wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW. To pierwszy etap ubiegania się o środki potrzebne do sfinansowania inwestycji.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 28.03.2023, 01:14
Źródło informacji Gliwice
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii