Newsletter

Zdrowie i styl życia

Nowa struktura w UE na wypadek zagrożenia zdrowotnego

05.10.2021, 15:05aktualizacja: 05.10.2021, 15:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP
Fot. PAP
Po doświadczeniu pandemii COVID-19 Komisja Europejska tworzy strukturę, która pozwoli na natychmiastową reakcję w razie stanu zagrożenia zdrowia i szybkie jego wykrycie. Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA) nabiera rozpędu.

"Europa musi być dobrze przygotowana na zagrożenia związane z nowymi wariantami koronawirusa. Inkubator HERA to projekt, który opiera się na prognozowaniu, antycypowaniu i zjednoczonej reakcji. Odpowiada na dwa wyzwania – nowe warianty wirusa i zwiększenie mocy produkcji szczepionek. Budujemy w ten sposób mosty między naukowcami, branżą farmaceutyczną i organami regulacyjnymi, aby przyspieszyć procesy, począwszy od wykrywania wariantów, a skończywszy na zatwierdzeniu i produkcji szczepionek. Potrzebne do tego są spore inwestycje, teraz i w przyszłości, a inkubator HERA jest ważnym elementem naszej reakcji" – powiedziała Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Co istotne, HERA ma być w „fazie gotowości”: przewidywać zagrożenia i szybko na nie reagować. W tym celu będzie ściśle współpracować z innymi unijnymi i krajowymi agencjami ds. zdrowia, przemysłem i partnerami międzynarodowymi. Jak tłumaczą urzędnicy Komisji Europejskiej chodzi o to, by w razie stanu zagrożenia – była w stanie szybko zapewnić opracowanie, produkcję i dystrybucję leków, szczepionek i innych medycznych środków przeciwdziałania. 

Tzw. Inkubator HERA został uruchomiony w lutym tego roku, by wykrywać i analizować nowe warianty wirusa SARS-CoV-2, a także do opracowywać i produkować na dużą skalę szczepionki, które będą działać na te zmutowane warianty. To wymaga pieniędzy i Komisja Europejska sfinansowała nowe projekty badawcze, przyspieszyła proces zatwierdzania dostosowanych szczepionek COVID-19 i podjęła współpracę z przemysłem w celu zwiększenia produkcji.

Dzięki zebranym informacjom specjaliści opracowują teraz długoterminową strategię dotyczącą zdolności produkcyjnych i przewidują, w którą stroną skierować finansowanie na nowe inwestycje. Chcą zająć się także problemem tzw. wąskich gardeł w łańcuchu dostaw medycznych środków przeciwdziałania, by uniknąć sytuacji z początków pandemii, gdy często brakowało niezbędnych do walki z rozprzestrzeniającym się wirusem rzeczy, jak choćby rękawice czy maski, a poszczególne kraje rywalizowały między sobą w dostępie do tych środków.

Jak zauważa portal "Politico", do tej pory działania instytucji UE w dziedzinie zdrowia były niewielkie; mało tego - przytacza dzielone przez wielu specjalistów zajmujących się polityką unijną podejrzenia czy obawy, iż Dyrekcja ds. Zdrowia zostanie co najmniej uszczuplona. W końcu organizacja systemów opieki zdrowotnej na terenie każdego państwa członkowskiego nie podlega harmonizacji, choć UE ma kompetencje w dziedzinach zdrowia publicznego, wspierania pewnych rozwiązań systemowych oraz ochronie mieszkańców Wspólnoty przed zagrożeniami zdrowotnymi. Nowa przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen uznała jednak, że zdrowie musi być jednym z priorytetów KE. Stąd inicjatywa Europejskiej Unii Zdrowotnej, której jednym z filarów ma być właśnie HERA.

"Dzięki HERA zapewnimy dostępność sprzętu medycznego potrzebnego do ochrony naszych obywateli przed przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia. HERA będzie w stanie podejmować szybkie decyzje w celu zabezpieczenia dostaw. Właśnie to obiecałam w 2020 r. i to właśnie realizujemy" –  mówiła 15 września br. podczas swojego orędzia o stanie Unii w 2021 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Na czym konkretnie mają polegać działania zespołu HERA? Ma ona działać w dwóch trybach: gotowości i walki z kryzysem.

Unia w stanie gotowości...

Nowa struktura ma przede wszystkim monitorować sytuację, koordynować inwestycje, starać się zapobiegać i przygotowywać kraje UE na wypadek nowego kryzysu zdrowotnego.

Sporządzony zostanie spis medycznych środków zaradczych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych oraz opracowane modele prognozowania ognisk choroby. Najpóźniej na początku 2022 r. eksperci mają określić i podjąć działania w odniesieniu do co najmniej trzech zagrożeń o dużym oddziaływaniu oraz zająć się ewentualnymi lukami w zakresie medycznych środków przeciwdziałania. Nie chodzi tylko o koronawirusa, ale i możliwość skażenia środowiska na dużą skalę itp.

Za pośrednictwem ogólnounijnych sieci badań klinicznych i platform szybkiej wymiany danych HERA będzie wspierać badania i innowacje na rzecz opracowywania nowych medycznych środków przeciwdziałania. 

"W największym od stulecia światowym kryzysie zdrowotnym postanowiliśmy działać razem, aby każda część Europy miała taki sam dostęp do ratującej życie szczepionki" – zapowiedziała Ursula von der Leyen.

… i podczas kryzysu

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego na terenie Unii HERA przejdzie w tryb operacji nadzwyczajnych, co oznaczać będzie szybkie podejmowanie decyzji i uruchamianie środków nadzwyczajnych (np. zwiększanie produkcji szczepionek i leków na wypadek znacznego wzrostu zapotrzebowania). Rada ds. Kryzysów Zdrowotnych będzie dysponowała specjalnym funduszem awaryjnym, mechanizmami do monitorowania wprowadzanych środków zaradczych oraz uruchamiania awaryjnych planów badań i innowacji we współpracy z państwami członkowskimi.

"HERA ma jasną misję: zapewnienie dostępności i dystrybucji medycznych środków przeciwdziałania w Unii. Będzie miała wpływy i budżet umożliwiające współpracę z przemysłem, ekspertami w dziedzinie medycyny, naukowcami i naszymi globalnymi partnerami, aby w razie potrzeby zapewnić szybki dostęp do sprzętu o krytycznym znaczeniu, leków i szczepionek. Teraz już wiemy: aby walczyć z pandemią COVID-19 i przyszłymi stanami zagrożenia zdrowia, współpraca jest jedynym rozwiązaniem" – mówi Margaritis Schinas wiceprzewodniczący Unii Europejskiej. 

Organizacja i finansowanie

HERA jest wewnętrzną struktura Komisji i choć sama unijną agencją nie jest, ma ściśle współpracować z dwiema głównymi agencjami zdrowia UE: Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejską Agencją Leków (EMA).

Na jej powstanie i działalność Unia przeznaczyła 6 mld euro, środki pochodzą z budżetu UE na lata 2022–2027. Część środków będzie pochodziła z Funduszu Odbudowy do walki z pandemią COVID-19 Next Generation EU.

W pełni do działania będzie gotowa na początku 2022 r. Jej funkcjonowanie będzie poddawane przeglądowi i dostosowywane co roku do 2025 r.

Jak przewiduje przewodnicząca UE Ursula von der Leyen, „nie ma wątpliwości, że przyszły rok będzie dla nasz wszystkich kolejnym sprawdzianem” i zapowiedziała przyspieszenie globalnych szczepień.

Źródło: 
Orędzie  o stanie Unii w 2021 r. wygłoszone 15 września przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę

Komunikat: „Inkubator HERA 

Artykuł Jillian Deutsch z Politico

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 05.10.2021, 15:05
Źródło informacji Serwis Zdrowie
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ