Newsletter

3R GAMES SA Raport okresowy półroczny za 2022 P

30.09.2022, 17:42aktualizacja: 30.09.2022, 17:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 70 0 15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (367) (560) (79) (123)
EBITDA* (367) (538) (79) (118)
Zysk (strata) brutto (449) (598) (97) (132)
Zysk (strata) netto (449) (598) (97) (132)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (876) (1161) (189) (255)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 - -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1145 375 246 82
Przepływy pieniężne netto - razem 269 (784) 58 (172)
Liczba akcji 73 637 880 73 637 880 73 637 880 73 637 880
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 0,20 0,19 0,04 0,04
Aktywa / Pasywa razem 17 604 17 196 3761 3 739
Aktywa trwałe 15 602 15 602 3333 3 392
Aktywa obrotowe 2002 1 594 428 347
Kapitał własny 14 536 13 930 3106 3 029
Zobowiązania długoterminowe 2562 2797 547 608
Zobowiązania krótkoterminowe 506 469 108 102

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.09.2022, 17:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii