Newsletter

AB SA (9/2021) Dywidenda za rok 2020/2021 uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

30.11.2021, 21:18aktualizacja: 30.11.2021, 21:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 9/2021

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z pozn. zm.) informuje o uchwaleniu w dniu 30 listopada 2021 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dywidendy za rok 2020/2021, w kwocie 16 143 195,00 zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem 44 449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych). Wypłatą dywidendy objętych jest 16 143 195 sztuk akcji Emitenta. Dzień dywidendy został ustalony na 8 grudnia 2021 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z pozn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.11.2021, 21:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.