Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (25/2022) Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

27.09.2022, 21:18aktualizacja: 27.09.2022, 21:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 25/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do stanowiska Zarządu Adiuvo Investments S.A. odnoszące się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego wniosku z zastrzeżeniem opublikowanego w dniu 23 września 2022 r. w ramach skorygowanego raportu za I półrocze 2022 r., Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent, Spółka] przekazuje w załączeniu opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego wniosku z zastrzeżeniami.

Jednocześnie Emitent informuje, że dokonane uzupełnienie nie ma wpływu na dane finansowe Emitenta zaprezentowane w opublikowanym raporcie okresowym za I półrocze 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.09.2022, 21:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.