Newsletter

ALTA SA (2/2024) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał

23.05.2024, 15:55aktualizacja: 23.05.2024, 15:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 2/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Zielnej 37 - Centrum Konferencyjne Zielna, Sala Biblioteka, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje: (i) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023; (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz (iv) Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi obejmującej ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://altasa.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia .

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.05.2024, 15:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ