Newsletter

Biznes i finanse

ASSECO BS SA (14/2021) Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

16.06.2021, 16:32aktualizacja: 16.06.2021, 16:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. ("Asseco BS") informuje, że w dniu 16.06.2021 r. Rada Nadzorcza Asseco BS, na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, powołała - z dniem 16.06.2021 r. - w skład Komitetu Audytu Spółki dwóch nowych członków: Pana Marcina Murawskiego i Pana Rafała Kozłowskiego w celu uzupełnienia składu Komitetu Audytu. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazała Pana Marcina Murawskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki.

Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została wcześniejszą rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożoną przez Pana Piotra Stępniaka pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki (raport bieżący nr 4/2021 z dnia 16.04.2021 r.) i wyborem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji obejmującej lata 2017 - 2022 (raport bieżący nr 11/2021 i 12/2021 z dnia 09.06.2021 r.) oraz rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu złożoną w dniu 16.06.2021 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Pana Adama Górala - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

1. Pan Marcin Murawski - Przewodniczący Komitetu Audytu,

2. Pan Rafał Kozłowski - Członek Komitetu Audytu,

3. Pan Romuald Rutkowski - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Asseco BS informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza Spółki potwierdziła spełnienie przez Członków Komitetu Audytu Asseco Business Solutions S.A. kryteriów określonych w ww. Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

1)Pan Romuald Rutkowski i Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;

2)Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

3)Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.06.2021, 16:32
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ