Newsletter

ATLANTIS SE Raport okresowy półroczny za 2023 P

22.02.2024, 18:08aktualizacja: 22.02.2024, 18:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2023 półrocze / 2023 półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148 229
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 128 218
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 128 218
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -161 17
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -159 17
Aktywa razem * 7 333 7 222
Zobowiązania krótkoterminowe* 7 26
Kapitał zakładowy * 33 750 33 750
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 337 500 000 322 304 795
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO)* 0,02 0,60

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.02.2024, 18:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii