Newsletter

BUDIMEX SA (47/2024) "Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 5, węzeł "Cybowo" (z węzłem) - węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)

20.06.2024, 13:22aktualizacja: 20.06.2024, 13:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 47/2024

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 20 czerwca 2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie a Budimex SA na zadanie: "Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 5, węzeł "Cybowo" (z węzłem) - węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)" .

Informacja o tym, ze oferta Budimex SA została oceniona najwyżej i wybrana jako najkorzystniejsza została przekazana 19 lutego 2024 roku w raporcie bieżącym nr 13/2024 oraz 13 marca 2024 roku w raporcie bieżącym nr 22/2024.

Wartość umowy: 492 089 901,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, nie wlicza się okresów zimowych.

Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące

Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 196.030 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.06.2024, 13:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ