Newsletter

BUDIMEX SA (7/2023) "Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - wybór oferty Budimex S.A.

02.02.2023, 18:51aktualizacja: 02.02.2023, 18:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2023

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 02.02.2023 r. został poinformowany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o wyborze oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: "Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi".

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 01.12.2022 r. w raporcie bieżącym nr 71/2022.

Wartość oferty: 188 700 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 15% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości wynagrodzenia netto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.02.2023, 18:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.