Newsletter

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich 5-8.09.2023 r. (komunikat)

05.09.2023, 10:49aktualizacja: 05.09.2023, 10:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Centrum Informacyjne Senatu przesyła plan posiedzeń komisji senackich:

Środa 6 września 2023 r.

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

godz. 11.00, sala 182

· Rozpatrzenie ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3522, 3548 i 3548-A).

Komisja Ustawodawcza

godz. 11.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie 40. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla (druk senacki nr 1088).

· Pierwsze czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego (druk senacki nr 1078).

· Pierwsze czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej (druk senacki nr 1076).

· Pierwsze czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa (druk senacki nr 1077).

· Pierwsze czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza (druk senacki nr 1079).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz. 11.30, sala 176

· Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych (23.)

godz. 12.00, sala 217

· Zatwierdzenie Raportu końcowego z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

godz. 13.00, sala 176

· Rozpatrzenie ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3522, 3548 i 3548-A).

· Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

· Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Komisja Środowiska

godz. 13.00, sala 182

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk senacki nr 1083, druki sejmowe nr 3291, 3530 i 3530-A).

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

godz. 14.15, sala 217

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk senacki nr 1085, druki sejmowe nr 3520, 3587 i 3587-A).

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu

· Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk senacki nr 1083, druki sejmowe nr 3291, 3530 i 3530-A).

Komisja Środowiska

godz. 15.30, sala 182

· Sprawozdanie z działalności Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

godz. 16.00, sala 176

· Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Czwartek 7 września 2023 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 8.30, sala 176

· Sprawozdanie z działalności Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Komisja Obrony Narodowej

godz. 9.00, sala 179

· Informacja ministra obrony narodowej na temat stanu realizacji budżetu na rok 2023 w zakresie wydatków obronnych.

· Sprawozdanie z działalności Komisji Obrony Narodowej Senatu RP X kadencji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kos/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.09.2023, 10:49
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ