Newsletter

Biznes i finanse

Do zdobycia nawet 280 tys. zł z Funduszy Europejskich w ramach konkursu „Granty na Eurogranty”

03.12.2021, 15:32aktualizacja: 03.12.2021, 15:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

„Granty na Eurogranty” to konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie Polski. Jego celem jest sfinansowanie kosztów przygotowania grantu, planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej. Poddziałanie finansowane jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie Polski i planują starać się o grant w ramach programu UE, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme. Warunkiem formalnym udziału jest wnioskowanie o dofinansowanie przygotowania projektu na Eurogrant, dla którego nabór jest lub będzie otwarty i znane są warunki ubiegania się o wsparcie lub nabór został zakończony maksymalnie 30 dni przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że ocena projektu przez KE nie została jeszcze zakończona na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgłaszający aplikację, może występować w roli projektodawcy, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Kryteria konkursowe

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania, musi spełniać poniższe kryteria:

  • Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
  • Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej.
  • Projekt dotyczy przygotowania projektu do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie.
  • Wydatki w ramach projektu są uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu, a kwota wnioskowanego wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów.
  • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.
  • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
  • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

„Chcemy pomóc przedsiębiorcom w procesie aplikowania do programów Unii Europejskiej. Zdobyte środki można wykorzystać na koszty usług doradczych, poszukiwanie partnerów projektu, tłumaczenia dokumentacji i przede wszystkim przygotowanie wniosku o Eurogrant” – powiedział Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach dofinansowania można otrzymać nawet 280 tys. zł. Całkowita pula środków w konkursie to 30 mln zł. Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na przygotowanie aplikacji o Eurogrant, która będzie zgodna z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, wynagrodzenie pracowników za działania, które będą bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, sfinansowanie kosztów usług doradczych oraz organizację spotkań i podróży służbowych, niezbędnych w procesie organizacji przedsięwzięcia.

Do konkursu można zgłaszać się do 27 stycznia 2022 r.

Więcej informacji o konkursie „Granty na Eurogranty” można znaleźć na stronie.

Źródło informacji: PARP

Image
PARP - belka

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 03.12.2021, 15:32
Źródło informacji PARP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ