Newsletter

ECHO INVESTMENT SA (34/2023) Zgłoszenie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 lipca 2023 r. przez akcjonariusza reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego

19.07.2023, 20:34aktualizacja: 19.07.2023, 20:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 34/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2023 z dnia 28.06.2023 r., Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej "Spółka"), informuje, że otrzymał dzisiaj od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 lipca 2023 r., godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 58, 00-844 Warszawa, budynek Willa Schielego, I piętro ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Archicom S.A. w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego Spółki do Archicom S.A., odnoszącego się do punktu 6. proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaproponowane przez akcjonariusza zmiany w projekcie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 lipca 2023 r., są związane z zarejestrowaniem przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego spółek wymienionych w pozycji: 2, 3, 6, 7 i 8 Załącznika nr 1 do projektu uchwały nr 3.

Zgłoszony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.07.2023, 20:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.