Newsletter

ECHO INVESTMENT SA (38/2023) Rejestracja w KDPW obligacji na okaziciela serii P i P2

28.07.2023, 12:10aktualizacja: 28.07.2023, 12:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 38/2023

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał w dniu 27 lipca 2023 r. oświadczenie NR 685/2023 dot. rejestracji w dniu 31 lipca 2023 r. w depozycie papierów wartościowych:

1) 350.000 obligacji serii P

2) 150.000 obligacji serii P2.

Rejestracja ww papierów pod kodem ISIN PLECHPS00373 jest dokonywana w związku z dopuszczeniem ww. obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.07.2023, 12:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.