Newsletter

ECHO INVESTMENT SA (39/2023) Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji na okaziciela serii P i P2

31.07.2023, 15:45aktualizacja: 31.07.2023, 15:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 39/2023

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 801/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. postanowił:

1. wprowadzić z dniem l sierpnia 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące obligacje na okaziciela spółki ECHO INVESTMENT S.A., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLECHPS00373":

a) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii P, o wartości nominalnej

100 zł (sto złotych) każda,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii P2, o wartości nominalnej

100 zł (sto złotych) każda;

2. notować obligacje, o których mowa w pkt l), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ECH0627".

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.07.2023, 15:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.