Newsletter

EKG 2024: regulacje w przemyśle farmaceutycznym powinny być wynikiem kompromisu

10.05.2024, 11:05aktualizacja: 10.05.2024, 12:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP/M. Moryl (1)
Fot. PAP/M. Moryl (1)
Trzeba poszukiwać „złotego środka” w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących rynku farmaceutycznego, by jednocześnie zapewnić pewną elastyczność przepisów i zadbać o bezpieczeństwo pacjenta - wskazywali uczestnicy panelu „Przemysł farmaceutyczny i nowe technologie w zdrowiu - globalna branża, europejskie wyzwania” podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Podczas debaty zastanawiano się, jakie są szanse i ryzyka reformy prawodawstwa farmaceutycznego Unii Europejskiej i jaki jest jej wpływ na konkurencyjność w obszarze badań i inwestycji.

Przed panelem głos zabrał Omar Najim, Executive Director Al Saqer Healthcare & Life Science. Powiedział, że po doświadczeniu globalnej pandemii wszyscy na świecie zrozumieli, jak ważny jest sektor life science: przyczynia się do rozwoju gospodarki, do spójności społecznych, ma przełożenie na geopolitykę. Z punktu widzenia gospodarki jest to branża, która wypracowuje największą marżę.

„Mówi się, że wartość tego sektora sięga dwóch bilionów euro i prognozuje się, że rok do roku wzrost jego wartości może wynosić 15 procent, do roku 2030 osiągnie wartość pięciu bilionów euro” - podkreślił Omar Najim.

W trakcie dyskusji nad stanem regulacji europejskiego rynku farmaceutycznego Katarzyna Piotrowska-Radziewicz, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia powiedziała, że „niekiedy chcąc dobrze, za bardzo komplikujemy i informacje, które dotyczą sprawozdawczości czy zbierania danych, czasem prowadzą donikąd”.

„Mam takie poczucie, że trzeba bardziej pomyśleć nad tym, co te regulacje mają na celu, dokąd mają zmierzać niż przynosić zabezpieczenia w przepisach, które nie do końca przynoszą efekty” - powiedziała Katarzyna Piotrowska-Radziewicz.

Konrad Korbiński, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia odniósł problem regulacji do obszaru wyrobów medycznych, gdzie, jego zdaniem, regulacje są niezwykle istotne.

„Obserwujemy, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, zmniejszenie dostępu do wyrobów medycznych, tych mniej zaawansowanych i mniej innowacyjnych, właśnie ze względu na bardzo skomplikowany proces certyfikacji. To jest problem, który zawsze pojawia się w momencie, kiedy decydujemy, co jest ważniejsze: czy to, abyśmy wprowadzali przepisy, które są otwarte i elastyczne, czy też przepisy, które są skupione na bezpieczeństwie pacjenta” - powiedział Korbiński.

Dodał, że jeżeli będą tworzone ramy prawne, które zapewniają bezpieczeństwo pacjenta, to będą ponoszone koszty związane z deregulowaniem rynku, z ograniczeniem dostępności i z utrudnieniem wprowadzania innowacyjnych produktów.

„To zawsze jest coś za coś. Poszukiwanie złotego środka to jest to, co jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o regulacje prawne wyrobów medycznych” - dodał dyrektor Korbiński.

Europoseł Adam Jarubas dodał, że prawdopodobnie podczas prezydencji Polski w UE, czyli od stycznia do lipca 2025 r., finalizowane będą prace nad Pakietem Farmaceutycznym [kompleksowy zestaw przepisów i inicjatyw mających na celu regulację sektora farmaceutycznego w Unii Europejskiej - PAP].

„Ja bym nie odrzucał tych dobrych chęci, które miała Komisja Europejska, kładąc na stole ten dokument, czyli próby dania pewnego impulsu uregulowania problemów pewnych chorób, które obecnie >>leżą odłogiem<<, jak na przykład choroba sieroca” - wyjaśnił europoseł.

Jarubas dodał, że jeśli chodzi o ochronę danych patentowych, w nowym Pakiecie niewiele się zmieni - termin zostanie przesunięty o pół roku w jedną lub drugą stronę.

„Komisja Europejska i parlament chcą nadać pewne impulsy, które zwrócą uwagę sektorowi produkcji leków, żeby też zainteresował się obszarami, które były pomijane” - powiedział.

Gabriele Grom, Public Policy Lead Mid-Europe Region, MSD zauważyła, że producenci i regulatorzy rynku powinni skoncentrować się na celach, do których dążą.

„To powinno być dla nas punktem wyjścia. Dbajmy o równowagę, uwzględnijmy różne perspektywy i potrzeby ogólnoeuropejskie. Chodzi o to, żeby postawić na współpracę i na ogólną dyskusję na ten temat” - powiedziała.

Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA podkreślił, że w farmacji regulacje są potrzebne, w biznesie regulacji potrzeba jest jednak mniej.

„Wszelkie próby polityczne ustawiania pewnych procesów w zgeneralizowanym podejściu nie trafiają w sedno” - zaznaczył.

XVI Europejski Kongres Gospodarczy, największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 7-9 maja br.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 10.05.2024, 11:05
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ